Projekt „Tworzenie aplikacji mobilnych do monitoringu środowiska – nowa specjalność magisterska w języku angielskim” (MADEM) realizowany jest na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki, w ramach programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy, finansowanego ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.
Celem projektu jest przygotowanie nowej specjalności na kierunku Informatyka (Tworzenie aplikacji mobilnych do monitoringu środowiska – TAMMS), która będzie przygotowywała studentów do tworzenia systemów informatycznych, w szczególności aplikacji mobilnych do monitorowania środowiska.

Cel główny projektu: rozwój kapitału ludzkiego i wzrost internacjonalizacji Politechniki Lubelskiej poprzez rozszerzenie oferty o studia mgr w j. angielskim na kierunku Informatyka.

Cel bezpośredni: przygotowanie specjalności w j. angielskim łączącej informatykę i ochronę środowiska.

Cele szczegółowe:

  • przygotowanie planu i programów studiów
  • przygotowanie materiałów dydaktycznych (wykłady, materiały e-learningowe, podręczniki)
  • przygotowanie platformy e-learningowej oraz portalu wymiany wiedzy
  • wzrost kompetencji kadry dydaktycznej
  • zwiększenie świadomości studentów w zakresie zagrożeń środowiskowych.

Całkowity budżet projektu: 943 770 PLN
Okres trwania projektu: 01.01.2015- 2016-05-31

Zespół projektu:
Koordynator: prof. dr hab. inż. Henryka Danuta Stryczewska
Koordynator merytoryczny: dr inż. Marek Miłosz
Kierownik projektu: dr inż. Małgorzata Plechawska-Wójcik
Sekretarz: dr inż. Mariusz Dzieńkowski
Kontakt: m.plechawska@pollub.pl

Strona projektu: http://madem.cs.pollub.pl

Biuro projektu:
Instytut Informatyki, p. 104
ul. Nadbystrzycka 36 B, 20-618 Lublin
tel. +48 81 538 47 65