Spotkanie z Pracodawcami nt. siatki przedmiotów na kierunku Informatyka na studiach II stopnia

Zapraszamy na Spotkanie z Pracodawcami nt. siatki przedmiotów na kierunku Informatyka na studiach II stopnia, które odbędzie się 2 czerwca 2022 o godzinie 10:30 w sali E211.

10:30 Otwarcie panelu – Dariusz Czerwiński, Prorektor ds. Ogólnych i Rozwoju PL
10:40 Przywitanie Gości – Maria Skublewska-Paszkowska, Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, WEiI, PL
10:50 Prezentacja siatek na studiach I i II stopnia na kierunku Informatyka – Edyta Łukasik, Prodziekan ds. Studenckich na kierunku Informatyka, WEiI, PL
11:00 – 11:10  Prezentacja dot. oczekiwanych umiejętności i kompetencji absolwentów kierunku Informatyka Politechniki Lubelskiej – Łucja Burek, Comarch
11:10 – 11:20 Prezentacja dot. oczekiwanych umiejętności i kompetencji absolwentów kierunku Informatyka Politechniki Lubelskiej – Jarosław Diatczyk, DataArt
11:20 – 11:30 Prezentacja dot. oczekiwanych umiejętności i kompetencji absolwentów kierunku Informatyka Politechniki Lubelskiej – Paulina Dudek, Sollers Consulting
11:30 – 11:40 Prezentacja dot. oczekiwanych umiejętności i kompetencji absolwentów kierunku Informatyka Politechniki Lubelskiej – Piotr Knap, WebChili Sp. z o.o.
11:40 – 11:50 Prezentacja dot. oczekiwanych umiejętności i kompetencji absolwentów kierunku Informatyka Politechniki Lubelskiej – Wojciech Koziej, Marek Skorek, Asseco Business Solutions S.A.
11:50 – 12:00 Prezentacja dot. oczekiwanych umiejętności i kompetencji absolwentów kierunku Informatyka Politechniki Lubelskiej – Jacek Miłaczewski, Sollers Consulting
12:00 – 12:10  Prezentacja dot. oczekiwanych umiejętności i kompetencji absolwentów kierunku Informatyka Politechniki Lubelskiej – Mariusz Olejnik, Infinite IT Solutions
12:10 – 12:20 Prezentacja dot. oczekiwanych umiejętności i kompetencji absolwentów kierunku Informatyka Politechniki Lubelskiej – Marek Stefaniak, Transition technologies
12:20 – 12:30 Prezentacja dot. oczekiwanych umiejętności i kompetencji absolwentów kierunku Informatyka Politechniki Lubelskiej – Tomasz Szczygielski, PolSources
12:30 – 12:50 Dyskusja
12:50 – 13:00 Podsumowanie i zamknięcie spotkania

Program spotkania