dr Edyta Łukasik                 

 

 

Pokój S111 Pentagon

e-mail: e.lukasik@pollub.pl

tel. 81 5384591

Konsultacje:

  • piątek 11:15-13:00

Plan zajęć:

INFORMACJA – nauczanie zdalne:

Wykłady i laboratoria z „Podstaw Algorytmiki” będę się odbywały zgodnie z planem zajęć. Na wykład trzeba wejść na kurs ZPRPL2, ten na którym są dostępne slajdy, tam będę dostępna na czacie i przez niego będziemy się porozumiewać.

Dla laboratorium stworzyłam nowy kurs „Podstawy Algorytmiki LAB (EŁ)”. Klucz odstępu podam na wykładzie i prześlę do starostów. W godzinach laboratoriów będę dostępna na czacie i przez niego będziemy się porozumiewać.