dr inż. Maciej Pańczyk

(ResearcherID: B-7565-2013)
(ORCID ID: 0000-0003-2339-4519)

Kontakt:

p. 113 „Pentagon”
e-mail: m.panczyk@pollub.pl

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:::::::::
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,..............,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,::::::
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,............................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,::::::
,,,,,,,,,,,,,,,,,,.............................,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,::::
,,,,,,,,,,,,,,......................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:::
,,,,,,,,,,,,...........................,,...............,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:
,,,,,,,..........................,.,.,~+~::,..............,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,......................,,+I7O8O88888OOZ7+:.........,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:
,,,,,,,....................::$ZOO8D8O88D8O88OOIZ$~........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,....................,,7?88D88O88OOODO88D88888DD8+,.........,,,,,,,,,,,,,,,,,
,........................?O8DD8O88DDDDO8D8DDD88D8OOO8O=........,,,,,,,,,,,,,,,,,
.......................?$ZDDD8ZDDDNND8DD88DDDNNNDD8O8ZZ=,.......,,,,,,,,,,,,,,,,
......................:$O88DD88DDOZOOOODOZ8DDODDND888O8Z=........,..,,,,,,,,,,,,
.................... ,$O8888OZZ$7?II$ZZZZ$7I777Z8DDD8O8O$~........,,,,,,,,,,,,,,
.....................+O8O7IIII???+++??I++?+????II$OD8ODOO?,.......,,,,,,,,,,,,,,
....................,OD$II???+++++===+==++++++??I?78D8888$.........,.,,,,,,,,,,,
....................,DZI??++++++========+=+++++???I$OO8DOO...........,,,,,,,,,,,
....................88II?++++++===========++++++?I?7ZZ8ND8~............,,,,,,,,,
...................,D7I??++=+====~~~~~:~~====++??I77$ODNNDO,............,,,,,,,,
...................=OII??+=======~~=~~~~~=~===++?II7$8DDNN8,...........,,,,,,,,,
...................O$II??++===+==~==~=~===~===++??II$8DD8DD=.............,,,,,,,
...................8$I??+++==============~====++??I?7$8D8DD$.............,,,,,,,
.................. 8$I??+++========~~=====?=++++++??I$OZDD88.............,,,,,,,
...................8$II??++==========?I$OZ$OZOI+++??I7OO888D................,,,,
...................OZO888ZZ7?+=+++7IZDDZI?+=II$?++??IIZO8DDN~..............,,,,,
...................ZD8ZZZ8DDZ7?++?I7I??+=++?+??7?++??7Z8DODDI..............,,,,,
...................$O$7II$7ZZZ?==+?8?7O8D88I7I+=+=+??DDDNO7??7.............,,,,,
..................$II$OD7DDO?$7IO77?$777O7III?:D77ZI?7$O8?I+III............,,,,,
.................:7I?7$7??I7$7+=+?D=+???++===?I??=??I77$$I?=?I?............,,,,,
..................7+++???++?O?+=??$?==~~~~~~~==~=+??I777I$$??I+............,,,,,
...................+======++O++++?+$~~~~~~~::+==++?I7I77???++I=.............,,,,
...................,7+====7$?+=+????=I$Z$7?===+++?III777+I+I+?.............,,,,,
....................$$I??++7++:=??+?+==~~~~===++??III777+=+II..............,,,,,
....................$7?+++?ZI??II????+?+=+++++?+??III777=?+++...............,,,,
....................7$7??+I8D8Z$7$87+==++==+??????III7$ZO7I.................,,,,
....................777I??I78OZ$$O87I??=+++++++??IIII7$$Z..................,,,,,
.....................$7IIIZDOOZ$$O8OOOO$$?++=++??III7$ZI7...................,,,,
.....................$77$OZZ88$$88ZZOZOZZ$++++??II77$OZ77..................,,,,,
......................$$ZO88O$I?$$7III+???++????I77$87777..................,,,,,
.......................$$777777IIII?++++?+????II7$Z8777I7=.................,,,,,
........................$Z7III7IIIII?++?++??II7$$OOI?I?I7=DDZ.............,,,,,,
.........................IZ7III???+++++++?III7ZOZ7I????I~=8DD8............,,,,,,
...........................$I??++++==++?II$$ZZZ$I?++???I~==DDD8...........,,,,,,
............................$$7I?77??II7$OOZZ$7??++++??:,::DDND8..........,,,,,,
.............................Z88ZO88OO88OZZ$7I?+++++?+:~:,DDNNNNN........,,,,,,,
..............................OO88888OOZ$I??++?+++++.,~~~?DNNNNDND$......,,,,,,,
..............................ZOOOZ$$7I??++++++++++.,.,::NNNNNNNNNND7,...,,,,,,,
..............................?OO$7I?++++++++++++.,.+,,~DDNNNNNNNNNNNDD7..,,,,,,
............................DDZ7OZ$?+++??+++++=.,,,,,:,DNNNNNNNNNNNNNNNNDDO,,,,,
........................8DNNNNN~ZZ$$?++???+++.,:,:.:,+8DNNNNNNNNNNNNNNNNNNDNDD=,
...................,8DDNNNNNNNM?,Z77$I????+.:..,.~,,,DNDNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNND
................78DDNNNNNNNNNNN?~.7IIII??,..,...,.,,DNNNDNDDNNNNNNNNNNNNNNNNNDNN
............8DDDNNDNNNNNNNNNNNNI=,:,+??~.,.~...,:,,8NNNNDNNNNNNDNNMNNNNNNNNNNNNN
.........8DDNNNNNNNNNNNNNNNNNNNI~,,ZI,,....+,,,.,,8NDDNNNNNNNNNNNNNNNNMNNNNNNNNN
.......DDDNNNNNNNNNMNNNNNNNNNNNO=~Z8O8,.+..,,:,:,7NNNNNNNNNNNNNNNMNNNMNNNNNNNNNN
......8NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN8=8O888Z.~.,..,,=,DNDNNNNNNNNNNNNNMNNNNNNNNNNNNNN
.....8NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN$:8ODO$+I..:,~.,,NDNNNNNNNNNNDDNNMNNNNNNNNNNNNNNN
.....NNNNNNNNNNNNNNMNNNDNNNNNN77~8DZZ7$~I.,,+,,NDNNNNNNNNNDNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
....8NNNNNNNNNNNNNNNMNNNNNNNNN?IZ88OOI7$8D,.:,8NNNNNNMDNNNNNNNNNMNNNNNNNNNNNNNNN
....DNNNNNNNNNNNNNNNNMNNNNNNNN+7O8OZ+?ZDDD8.,+NNNNNNNNNNNDNNNNNNMMMNNNNMNNNNNNNN
....NNNNNNNNNMNNMMNNNNNNNNNNNN=~8OO77O8D7:?O.NNNNNNNNNNNNNNNNNMMMNNNNNNNNNNNNNNN
...:NNNNNNNNNNMNNNNNNNNNNNMNND?=D8O7?8DZ::~~NNNNNNNNNNNNNDNMMNMNNNMNNNNMNNMNNNNN
...ZNNNNNNNNNNNNMMNNNNNNNNNMNO=+DOI?DD8~::~ZNNNNNMNNNNMNNNNNNNMNNNNNNNNNNNNMNNNM
...DNNNNNNNNNNNMNNNNMNMMNNMNN=~+88ODN8ZZ~~=NNMNNMNNNNMNNNMNNMNNNNMNNNMNNNNNNNNNM
...DNNNNNNNNMNNNNMNNMNMMMNNMN+~8DO?78O=$::NNNNNNNMNNNNNMNMMNMMNNMNNNNNNNNNNNNMNN
...NNNNNNNNNNMMMMNNNMMMMNMMNN+8D8$ZO8Z++INNNMNNNNNMNNNMNNNNNNNMNNNNMNNNNNNMNNNNN
..8NNNMNNNNNNNNMMNMNMMMMMMNNN~8N87?D87$?ONNNNNNMNMMNNNMNNNNNNNNNNNNNNMNNNNNNNNNN
..NNNNNNNNNNMNMMMNNMMNNMNNMNNIDD8+ZDDOZ$NNNNNNNMNNNMNNNMNNNNNMNMMNNNNNNMNNNNNNNN

 

Plan zajęć:

Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
8- 9 Wstęp do Sys. Op. Lab.
IIST 2.2-3
s105
Prog. Współbieżne Wykład
IIST 6


Wstęp do Sys. Op. Lab.
IIST 2.1-2
s102

Wstęp do Sys. Op. Lab.
IINS 2.2-4
T202 8:00-10:15
9-10


10-11 Wstęp do Sys. Op. Lab.
IIST 2.3-5
s105

Prog. Współbieżne Lab. IIST 6.1-1 s109 Zebranie
Instytutu
Wstęp do Sys. Op. Lab.
IIST 2.1-1
s102
Koło naukowe
11-12

12-13 Konsultacje
Konsultacje Wstęp do Sys. Op. Wykład
IIST 2
Wstęp do Sys. Op. Lab.
IIST 2.2-4
s102


13-14


Wstęp do Sys. Op. Wykład
IINS 2
13:00-15:15

14-15

Prog. Współbieżne Lab. IIST 6.1-3 s109


15-16

16-17


17-18


18-19Akademia RedHat

19-20

Akademia RedHat


20-21

* – możliwy jest kontakt na konsultacjach w formie zdalnej. Proszę zawsze uprzedzać mailem chęć uczestnictwa w konsultacjach jak również prośby o możliwość konsultacji w innych terminach (jest to możliwe po uzgodnieniu).


Formatka pracy dyplomowej w LaTeX-u: praca_dyplomowa_LaTeX.zip


 
Wymienione poniżej obrazy maszyn wirtualnych zamieszczę w najbliższych dniach!

Do zajęć ze „Wstępu do systemów operacyjnch” i „Programowania współbieżnego” (i kilku innych przedmiotach) niezbędny będzie system operacyjny Linux.

Najlepiej w formie „normalnie zainstalowanego” systemu na Państwa własnych komputerach.
Jeżeli ktoś nie ma zainstalowanego systemu Linux i zdecyduje się go zainstalować proszę Pamiętać o podstawowych „zdrowo rozsądkowych” zasadach:
– przed instalacją wykonujemy pełną kopię zawartości dysku (polecam do tego Clonezillę) na zewnętrzny nośnik,
– zmniejszenie rozmiaru partycji Windows dla uzyskania miejsca na system operacyjny Linuxnie nie niesie ze sobą większych problemów. Natomiast przenoszenie partycji Windows lub zmiana jej początku jest trudniejsza (przywrócenie działąnia systemu Windows). Do tych prac polecam GParted.
– częste pytanie: „jaka dystrybucja jest najlepsza?” – wg. mnie dowolna jest dobra ale najlepsza jest ta dla której macie Państwo możliwość najłatwiejszego uzyskania pomocy od Waszego „lokalnego Guru” tzn. koleżanki, kolegi, prowadzącego zajęcia itd…
Jeżeli nie zdecydujecie się Państwo na pełną instalację systemu Linux, możliwe jest realizowanie zajęć w oparciu o maszynę wirtualną. Moim zdaniem łatwiej i przyjemniej korzystać do normalnego użytkowania z systemu Linux (lub naprzemiennie z Windows i Linux) niż „z doskoku” uczyć się Linuxa uruchamiając go jedynie okazyjnie na maszynie wirtualnej. Decyzja należy do Państwa.
Dla ułatwienia zamieszczam kilka różnych wirtualek (pod VirtualBox) do wyboru. Systemy 32-bitowe będą mniej wymagające sprzętowo.
RockyLinuxa zamieściłem jako system z rodziny Red Hat-a pomocny dla uczestników Akademii Red Hat.
SUSE Linux jest wirtualną kopią instalacji, którą macie Państwo zainstalowaną w laboratoriach.

Maszyna wirtualna Debian (32-bit, środowisko graficzne XFCE): debian32.ova

Maszyna wirtualna RockyLinux (64-bit, środowisko graficzne Gnome): rocky.ova

Maszyna wirtualna SUSE (64-bit, środowisko graficzne KDE): suse.ova

Maszyna wirtualna ze starszą wersją Ubuntu 18 (32-bit, środowisko graficzne XFCE): ubuntu_pl.ova

Instrukcja instalacji „Windows Subsystem for Linux”(z podziękowaniami dla Pana Adriana): WSL2Tutorial.pdf

Dodatek do instrukcji: WSL2Dodatek.pdf


 

Ogłoszenia:

EGZAMINY I KOLOKWIA ODBYWAJĄ SIĘ NA PLATFORMIE MOODLE.
Stosowny „quiz” dostępny jest w czasie egzaminu/kolokwium na kursie moodle związanym odpowiednio z wykładem lub laboratorium.
W trakcie egzaminu należy oprócz zalogowania sie na platformę moodle, dołączyć odpowiednio do zespołu MS TEAMS wykładu lub laboratorium.
Obowiązkowo należy również posiadać kamerkę oraz indeks lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.
W przypadku gdyby podany termin egzaminu/zaliczenia kolidował z ustalomym już wcześniej terminem z innego przedmiotu proszę starostę roku/grupy o jak najszybszy kontakt mailem.

Zaliczenia poprawkowe wykładu i laboratorium ze „Wstępu do systemów operacyjnych” dla:
studiów NIESTACJONARYCH
(drugie, ostatnie) odbędzie się:
w sobotę 10.IX.2022 o godzinie 9:15-10:00 w laboratorium CT204,
studiów STACJONARYCH odbędzie się:
pierwsza poprawa:
w poniedziałek 12.IX.2022 o godzinie 9:15-10:00 w laboratorium CT204 i CT203 i
druga(ostatnia) poprawa:
w środę 14.IX.2022 o godzinie 9:15-10:00 w laboratorium CT204.

Oczywiście egzaminy/zaliczenia są przeprowadzane na platformie moodle.