dr inż. Maciej Pańczyk

(ResearcherID: B-7565-2013)
(ORCID ID: 0000-0003-2339-4519)

Kontakt:

p. 113 „Pentagon”
e-mail: m.panczyk@pollub.pl

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:::::::::
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,..............,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,::::::
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,............................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,::::::
,,,,,,,,,,,,,,,,,,.............................,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,::::
,,,,,,,,,,,,,,......................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:::
,,,,,,,,,,,,...........................,,...............,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:
,,,,,,,..........................,.,.,~+~::,..............,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,......................,,+I7O8O88888OOZ7+:.........,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:
,,,,,,,....................::$ZOO8D8O88D8O88OOIZ$~........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,....................,,7?88D88O88OOODO88D88888DD8+,.........,,,,,,,,,,,,,,,,,
,........................?O8DD8O88DDDDO8D8DDD88D8OOO8O=........,,,,,,,,,,,,,,,,,
.......................?$ZDDD8ZDDDNND8DD88DDDNNNDD8O8ZZ=,.......,,,,,,,,,,,,,,,,
......................:$O88DD88DDOZOOOODOZ8DDODDND888O8Z=........,..,,,,,,,,,,,,
.................... ,$O8888OZZ$7?II$ZZZZ$7I777Z8DDD8O8O$~........,,,,,,,,,,,,,,
.....................+O8O7IIII???+++??I++?+????II$OD8ODOO?,.......,,,,,,,,,,,,,,
....................,OD$II???+++++===+==++++++??I?78D8888$.........,.,,,,,,,,,,,
....................,DZI??++++++========+=+++++???I$OO8DOO...........,,,,,,,,,,,
....................88II?++++++===========++++++?I?7ZZ8ND8~............,,,,,,,,,
...................,D7I??++=+====~~~~~:~~====++??I77$ODNNDO,............,,,,,,,,
...................=OII??+=======~~=~~~~~=~===++?II7$8DDNN8,...........,,,,,,,,,
...................O$II??++===+==~==~=~===~===++??II$8DD8DD=.............,,,,,,,
...................8$I??+++==============~====++??I?7$8D8DD$.............,,,,,,,
.................. 8$I??+++========~~=====?=++++++??I$OZDD88.............,,,,,,,
...................8$II??++==========?I$OZ$OZOI+++??I7OO888D................,,,,
...................OZO888ZZ7?+=+++7IZDDZI?+=II$?++??IIZO8DDN~..............,,,,,
...................ZD8ZZZ8DDZ7?++?I7I??+=++?+??7?++??7Z8DODDI..............,,,,,
...................$O$7II$7ZZZ?==+?8?7O8D88I7I+=+=+??DDDNO7??7.............,,,,,
..................$II$OD7DDO?$7IO77?$777O7III?:D77ZI?7$O8?I+III............,,,,,
.................:7I?7$7??I7$7+=+?D=+???++===?I??=??I77$$I?=?I?............,,,,,
..................7+++???++?O?+=??$?==~~~~~~~==~=+??I777I$$??I+............,,,,,
...................+======++O++++?+$~~~~~~~::+==++?I7I77???++I=.............,,,,
...................,7+====7$?+=+????=I$Z$7?===+++?III777+I+I+?.............,,,,,
....................$$I??++7++:=??+?+==~~~~===++??III777+=+II..............,,,,,
....................$7?+++?ZI??II????+?+=+++++?+??III777=?+++...............,,,,
....................7$7??+I8D8Z$7$87+==++==+??????III7$ZO7I.................,,,,
....................777I??I78OZ$$O87I??=+++++++??IIII7$$Z..................,,,,,
.....................$7IIIZDOOZ$$O8OOOO$$?++=++??III7$ZI7...................,,,,
.....................$77$OZZ88$$88ZZOZOZZ$++++??II77$OZ77..................,,,,,
......................$$ZO88O$I?$$7III+???++????I77$87777..................,,,,,
.......................$$777777IIII?++++?+????II7$Z8777I7=.................,,,,,
........................$Z7III7IIIII?++?++??II7$$OOI?I?I7=DDZ.............,,,,,,
.........................IZ7III???+++++++?III7ZOZ7I????I~=8DD8............,,,,,,
...........................$I??++++==++?II$$ZZZ$I?++???I~==DDD8...........,,,,,,
............................$$7I?77??II7$OOZZ$7??++++??:,::DDND8..........,,,,,,
.............................Z88ZO88OO88OZZ$7I?+++++?+:~:,DDNNNNN........,,,,,,,
..............................OO88888OOZ$I??++?+++++.,~~~?DNNNNDND$......,,,,,,,
..............................ZOOOZ$$7I??++++++++++.,.,::NNNNNNNNNND7,...,,,,,,,
..............................?OO$7I?++++++++++++.,.+,,~DDNNNNNNNNNNNDD7..,,,,,,
............................DDZ7OZ$?+++??+++++=.,,,,,:,DNNNNNNNNNNNNNNNNDDO,,,,,
........................8DNNNNN~ZZ$$?++???+++.,:,:.:,+8DNNNNNNNNNNNNNNNNNNDNDD=,
...................,8DDNNNNNNNM?,Z77$I????+.:..,.~,,,DNDNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNND
................78DDNNNNNNNNNNN?~.7IIII??,..,...,.,,DNNNDNDDNNNNNNNNNNNNNNNNNDNN
............8DDDNNDNNNNNNNNNNNNI=,:,+??~.,.~...,:,,8NNNNDNNNNNNDNNMNNNNNNNNNNNNN
.........8DDNNNNNNNNNNNNNNNNNNNI~,,ZI,,....+,,,.,,8NDDNNNNNNNNNNNNNNNNMNNNNNNNNN
.......DDDNNNNNNNNNMNNNNNNNNNNNO=~Z8O8,.+..,,:,:,7NNNNNNNNNNNNNNNMNNNMNNNNNNNNNN
......8NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN8=8O888Z.~.,..,,=,DNDNNNNNNNNNNNNNMNNNNNNNNNNNNNN
.....8NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN$:8ODO$+I..:,~.,,NDNNNNNNNNNNDDNNMNNNNNNNNNNNNNNN
.....NNNNNNNNNNNNNNMNNNDNNNNNN77~8DZZ7$~I.,,+,,NDNNNNNNNNNDNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
....8NNNNNNNNNNNNNNNMNNNNNNNNN?IZ88OOI7$8D,.:,8NNNNNNMDNNNNNNNNNMNNNNNNNNNNNNNNN
....DNNNNNNNNNNNNNNNNMNNNNNNNN+7O8OZ+?ZDDD8.,+NNNNNNNNNNNDNNNNNNMMMNNNNMNNNNNNNN
....NNNNNNNNNMNNMMNNNNNNNNNNNN=~8OO77O8D7:?O.NNNNNNNNNNNNNNNNNMMMNNNNNNNNNNNNNNN
...:NNNNNNNNNNMNNNNNNNNNNNMNND?=D8O7?8DZ::~~NNNNNNNNNNNNNDNMMNMNNNMNNNNMNNMNNNNN
...ZNNNNNNNNNNNNMMNNNNNNNNNMNO=+DOI?DD8~::~ZNNNNNMNNNNMNNNNNNNMNNNNNNNNNNNNMNNNM
...DNNNNNNNNNNNMNNNNMNMMNNMNN=~+88ODN8ZZ~~=NNMNNMNNNNMNNNMNNMNNNNMNNNMNNNNNNNNNM
...DNNNNNNNNMNNNNMNNMNMMMNNMN+~8DO?78O=$::NNNNNNNMNNNNNMNMMNMMNNMNNNNNNNNNNNNMNN
...NNNNNNNNNNMMMMNNNMMMMNMMNN+8D8$ZO8Z++INNNMNNNNNMNNNMNNNNNNNMNNNNMNNNNNNMNNNNN
..8NNNMNNNNNNNNMMNMNMMMMMMNNN~8N87?D87$?ONNNNNNMNMMNNNMNNNNNNNNNNNNNNMNNNNNNNNNN
..NNNNNNNNNNMNMMMNNMMNNMNNMNNIDD8+ZDDOZ$NNNNNNNMNNNMNNNMNNNNNMNMMNNNNNNMNNNNNNNN

 

Godzina poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota niedziela
8:00 – 9:00

Wstęp do systemów operacyjnych
LAB, I1S 2.4/8
PE 121 08:00 – 09:30
Wstęp do systemów operacyjnych
LAB, I1S 2.6/11
CT 404 08:15 – 09:45
Wstęp do systemów operacyjnych
LAB, I1S 2.3/6
PE 121 08:15 – 09:45
Wstęp do systemów operacyjnych
WYKŁAD, I1S
E 201 08:15 – 10:00
9:00 – 10:00
Koło naukowe
Systemów operacyjnych
i programowania
PE102 9:00-11:00


10:00 – 11:00 Wstęp do systemów operacyjnych
LAB, I1S 2.6/12
CT 404 10:00 – 11:30
Wstęp do systemów operacyjnych
LAB, I1S 2.3/5
PE 121 10:00 – 11:30


Wstęp do systemów operacyjnych
LAB, I1S 2.7/13
CT 404 10:15 – 11:45
Zebranie
Katedry Informatyki
10:30 – 12:00
Wstęp do systemów operacyjnych
LAB, I1N 2.1/1
PE 105 10:30 – 12:45
Zjazdy 1-5
11:00 – 12:00Konsultacje PE 113
11:45 – 12:30
Wstęp do systemów operacyjnych
LAB, I1S 2.5/10
PE 121 11:45 – 13:15

12:00 – 13:00 Wstęp do systemów operacyjnych
LAB, I1S 2.1/2
PE 102 12:00 – 13:30Konsultacje PE 113
12:15 – 13:00
Wstęp do systemów operacyjnych
WYKŁAD, I1N
PE15a 12:15 – 14:30


13:00 – 14:00


Wstęp do systemów operacyjnych
LAB, I1N 2.2/3
PE 105 13:00 – 15:15
Zjazdy 1-5


14:00 – 15:00

15:00 – 16:00


Wstęp do systemów operacyjnych
LAB, I1N 2.1/2
PE 105 15:30 – 17:45
Zjazdy 1-5
16:00 – 17:00

17:00 – 18:00


18:00 – 19:00
Akademia Red Hat
zdalne

Akademia Red Hat
zdalne19:00 – 20:00

* – tel. do CT201: 81 538 4607.
Konsultacje w formie zdalnej są również możliwe . Proszę zawsze uprzedzać mailem chęć uczestnictwa w konsultacjach jak również prośby o możliwość konsultacji w innych terminach (jest to możliwe po uzgodnieniu).

* – 26.11.22023, 16.11.2023, 30.11.2023, 14.12.2023, 4.01.2024, 18.01.2024


Formatka pracy dyplomowej w LaTeX-u: praca_dyplomowa_LaTeX.tar.gz


Do zajęć ze „Wstępu do systemów operacyjnch”, „Programowania współbieżnego” i „Programowania rozproszonych systemów informatycznych” niezbędny będzie system operacyjny Linux.

Najlepiej w formie „normalnie zainstalowanego” systemu na Państwa własnych komputerach.
Jeżeli ktoś nie ma zainstalowanego systemu Linux i zdecyduje się go zainstalować proszę Pamiętać o podstawowych „zdrowo rozsądkowych” zasadach:
– przed instalacją wykonujemy pełną kopię zawartości dysku (polecam do tego Clonezillę) na zewnętrzny nośnik,
– zmniejszenie rozmiaru partycji Windows dla uzyskania miejsca na system operacyjny Linuxnie nie niesie ze sobą większych problemów. Natomiast przenoszenie partycji Windows lub zmiana jej początku jest trudniejsza (przywrócenie działąnia systemu Windows). Do tych prac polecam GParted.
– częste pytanie: „jaka dystrybucja jest najlepsza?” – wg. mnie dowolna jest dobra ale najlepsza jest ta dla której macie Państwo możliwość najłatwiejszego uzyskania pomocy od Waszego „lokalnego Guru” tzn. koleżanki, kolegi, prowadzącego zajęcia itd…
Jeżeli nie zdecydujecie się Państwo na pełną instalację systemu Linux, możliwe jest realizowanie zajęć w oparciu o maszynę wirtualną. Moim zdaniem łatwiej i przyjemniej korzystać do normalnego użytkowania z systemu Linux (lub naprzemiennie z Windows i Linux) niż „z doskoku” uczyć się Linuxa uruchamiając go jedynie okazyjnie na maszynie wirtualnej. Decyzja należy do Państwa.
Dla ułatwienia zamieszczam kilka różnych wirtualek (pod VirtualBox) do wyboru. Systemy 32-bitowe będą mniej wymagające sprzętowo.
RockyLinuxa zamieściłem jako system z rodziny Red Hat-a pomocny dla uczestników Akademii Red Hat.
SUSE Linux jest wirtualną kopią instalacji, którą macie Państwo zainstalowaną w laboratoriach.

Maszyna wirtualna Debian (32-bit, środowisko graficzne XFCE): Debian.ova
Maszyna wirtualna RockyLinux (64-bit, środowisko graficzne Gnome): rocky.ova
Maszyna wirtualna SUSE (64-bit, środowisko graficzne KDE): suse.ova
Maszyna wirtualna ze starszą wersją Ubuntu 18 (32-bit, środowisko graficzne XFCE): ubuntu_pl.ova
Instrukcja instalacji „Windows Subsystem for Linux”(z podziękowaniami dla Pana Adriana): WSL2Tutorial.pdf
Dodatek do instrukcji: WSL2Dodatek.pdf
Instrukcja wykorzystania Azure do utworzenia instancji Linux i pracy zdalnej dedykowana szczególnie osobom posiadających starszy sprzęt bez wsparcia wirtualizacji w procesorze (i nie tylko. Podziękowania dla Pana Jakuba): Linux_via_Azure.pdf
Osoby korzystające z komputerów Mac z procesorami M1/M2/M3 zasadniczo mają system UNIXowy pasujący do większości zajęć (są pewne różnice jak np. używanie domyślnie powloki zsh zamiast bash jak w Linux). Jeżeli chcecie korzystać z Linux-a to polecam wirtualizator UTM i gotowy obraz ze strony UTM np. Debian z lekkim środowiskiem graficznym LXDE.


 

Ogłoszenia:

EGZAMINY I KOLOKWIA ODBYWAJĄ SIĘ NA PLATFORMIE MOODLE.

Stosowny „quiz” dostępny jest w czasie egzaminu/kolokwium na kursie moodle związanym odpowiednio z wykładem lub laboratorium. Obowiązkowo na egzaminie lub zaliczeniu należy posiadać indeks lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem. W przypadku gdyby podany termin egzaminu/zaliczenia kolidował z ustalomym już wcześniej terminem z innego przedmiotu proszę starostę roku/grupy o jak najszybszy kontakt mailem.

 

I termin zaliczenia wykładu ze „Wstępu do systemów operacyjnych” dla studiów NIESTACJONARYCH

odbędzie się na ostatnim wykładzie tj. w sobotę 6.IV.2024 w laboratorium PE102 w godzinach:
grupa I1N 2.1/1 – 12:15-12:55,
grupa I1N 2.1/2 – 13:00-13:40,
grupa I1N 2.2/3 – 13:45-14:25.

Dodatkowy termin zaliczenia wykładu ze „Wstępu do systemów operacyjnych” dla studiów NIESTACJONARYCH odbędzie na ostatnim 1 zjeżdzie serii 6-10 w sobotę 20.IV.2024 w godzinach 13:00-13:40 w laboratorium PE105 i PE123.

Poprawki laboratorium ze „Wstępu do systemów operacyjnych” dla studiów NIESTACJONARYCH
Pierwsza poprawa laboratorium odbedzie się w sesji letniej, druga w jesiennej.
Ew. po wczesniejszym uzgodnieniu mailem możliwe jest poprawianie laboratorium w dni robocze podczas dowolnych zajęć laboratoryjnych.