dr inż. Maciej Pańczyk

(ResearcherID: B-7565-2013)
(ORCID ID: 0000-0003-2339-4519)

Kontakt:

p. 113 „Pentagon”
e-mail: m.panczyk@pollub.pl

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:::::::::
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,..............,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,::::::
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,............................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,::::::
,,,,,,,,,,,,,,,,,,.............................,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,::::
,,,,,,,,,,,,,,......................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:::
,,,,,,,,,,,,...........................,,...............,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:
,,,,,,,..........................,.,.,~+~::,..............,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,......................,,+I7O8O88888OOZ7+:.........,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:
,,,,,,,....................::$ZOO8D8O88D8O88OOIZ$~........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,....................,,7?88D88O88OOODO88D88888DD8+,.........,,,,,,,,,,,,,,,,,
,........................?O8DD8O88DDDDO8D8DDD88D8OOO8O=........,,,,,,,,,,,,,,,,,
.......................?$ZDDD8ZDDDNND8DD88DDDNNNDD8O8ZZ=,.......,,,,,,,,,,,,,,,,
......................:$O88DD88DDOZOOOODOZ8DDODDND888O8Z=........,..,,,,,,,,,,,,
.................... ,$O8888OZZ$7?II$ZZZZ$7I777Z8DDD8O8O$~........,,,,,,,,,,,,,,
.....................+O8O7IIII???+++??I++?+????II$OD8ODOO?,.......,,,,,,,,,,,,,,
....................,OD$II???+++++===+==++++++??I?78D8888$.........,.,,,,,,,,,,,
....................,DZI??++++++========+=+++++???I$OO8DOO...........,,,,,,,,,,,
....................88II?++++++===========++++++?I?7ZZ8ND8~............,,,,,,,,,
...................,D7I??++=+====~~~~~:~~====++??I77$ODNNDO,............,,,,,,,,
...................=OII??+=======~~=~~~~~=~===++?II7$8DDNN8,...........,,,,,,,,,
...................O$II??++===+==~==~=~===~===++??II$8DD8DD=.............,,,,,,,
...................8$I??+++==============~====++??I?7$8D8DD$.............,,,,,,,
.................. 8$I??+++========~~=====?=++++++??I$OZDD88.............,,,,,,,
...................8$II??++==========?I$OZ$OZOI+++??I7OO888D................,,,,
...................OZO888ZZ7?+=+++7IZDDZI?+=II$?++??IIZO8DDN~..............,,,,,
...................ZD8ZZZ8DDZ7?++?I7I??+=++?+??7?++??7Z8DODDI..............,,,,,
...................$O$7II$7ZZZ?==+?8?7O8D88I7I+=+=+??DDDNO7??7.............,,,,,
..................$II$OD7DDO?$7IO77?$777O7III?:D77ZI?7$O8?I+III............,,,,,
.................:7I?7$7??I7$7+=+?D=+???++===?I??=??I77$$I?=?I?............,,,,,
..................7+++???++?O?+=??$?==~~~~~~~==~=+??I777I$$??I+............,,,,,
...................+======++O++++?+$~~~~~~~::+==++?I7I77???++I=.............,,,,
...................,7+====7$?+=+????=I$Z$7?===+++?III777+I+I+?.............,,,,,
....................$$I??++7++:=??+?+==~~~~===++??III777+=+II..............,,,,,
....................$7?+++?ZI??II????+?+=+++++?+??III777=?+++...............,,,,
....................7$7??+I8D8Z$7$87+==++==+??????III7$ZO7I.................,,,,
....................777I??I78OZ$$O87I??=+++++++??IIII7$$Z..................,,,,,
.....................$7IIIZDOOZ$$O8OOOO$$?++=++??III7$ZI7...................,,,,
.....................$77$OZZ88$$88ZZOZOZZ$++++??II77$OZ77..................,,,,,
......................$$ZO88O$I?$$7III+???++????I77$87777..................,,,,,
.......................$$777777IIII?++++?+????II7$Z8777I7=.................,,,,,
........................$Z7III7IIIII?++?++??II7$$OOI?I?I7=DDZ.............,,,,,,
.........................IZ7III???+++++++?III7ZOZ7I????I~=8DD8............,,,,,,
...........................$I??++++==++?II$$ZZZ$I?++???I~==DDD8...........,,,,,,
............................$$7I?77??II7$OOZZ$7??++++??:,::DDND8..........,,,,,,
.............................Z88ZO88OO88OZZ$7I?+++++?+:~:,DDNNNNN........,,,,,,,
..............................OO88888OOZ$I??++?+++++.,~~~?DNNNNDND$......,,,,,,,
..............................ZOOOZ$$7I??++++++++++.,.,::NNNNNNNNNND7,...,,,,,,,
..............................?OO$7I?++++++++++++.,.+,,~DDNNNNNNNNNNNDD7..,,,,,,
............................DDZ7OZ$?+++??+++++=.,,,,,:,DNNNNNNNNNNNNNNNNDDO,,,,,
........................8DNNNNN~ZZ$$?++???+++.,:,:.:,+8DNNNNNNNNNNNNNNNNNNDNDD=,
...................,8DDNNNNNNNM?,Z77$I????+.:..,.~,,,DNDNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNND
................78DDNNNNNNNNNNN?~.7IIII??,..,...,.,,DNNNDNDDNNNNNNNNNNNNNNNNNDNN
............8DDDNNDNNNNNNNNNNNNI=,:,+??~.,.~...,:,,8NNNNDNNNNNNDNNMNNNNNNNNNNNNN
.........8DDNNNNNNNNNNNNNNNNNNNI~,,ZI,,....+,,,.,,8NDDNNNNNNNNNNNNNNNNMNNNNNNNNN
.......DDDNNNNNNNNNMNNNNNNNNNNNO=~Z8O8,.+..,,:,:,7NNNNNNNNNNNNNNNMNNNMNNNNNNNNNN
......8NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN8=8O888Z.~.,..,,=,DNDNNNNNNNNNNNNNMNNNNNNNNNNNNNN
.....8NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN$:8ODO$+I..:,~.,,NDNNNNNNNNNNDDNNMNNNNNNNNNNNNNNN
.....NNNNNNNNNNNNNNMNNNDNNNNNN77~8DZZ7$~I.,,+,,NDNNNNNNNNNDNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
....8NNNNNNNNNNNNNNNMNNNNNNNNN?IZ88OOI7$8D,.:,8NNNNNNMDNNNNNNNNNMNNNNNNNNNNNNNNN
....DNNNNNNNNNNNNNNNNMNNNNNNNN+7O8OZ+?ZDDD8.,+NNNNNNNNNNNDNNNNNNMMMNNNNMNNNNNNNN
....NNNNNNNNNMNNMMNNNNNNNNNNNN=~8OO77O8D7:?O.NNNNNNNNNNNNNNNNNMMMNNNNNNNNNNNNNNN
...:NNNNNNNNNNMNNNNNNNNNNNMNND?=D8O7?8DZ::~~NNNNNNNNNNNNNDNMMNMNNNMNNNNMNNMNNNNN
...ZNNNNNNNNNNNNMMNNNNNNNNNMNO=+DOI?DD8~::~ZNNNNNMNNNNMNNNNNNNMNNNNNNNNNNNNMNNNM
...DNNNNNNNNNNNMNNNNMNMMNNMNN=~+88ODN8ZZ~~=NNMNNMNNNNMNNNMNNMNNNNMNNNMNNNNNNNNNM
...DNNNNNNNNMNNNNMNNMNMMMNNMN+~8DO?78O=$::NNNNNNNMNNNNNMNMMNMMNNMNNNNNNNNNNNNMNN
...NNNNNNNNNNMMMMNNNMMMMNMMNN+8D8$ZO8Z++INNNMNNNNNMNNNMNNNNNNNMNNNNMNNNNNNMNNNNN
..8NNNMNNNNNNNNMMNMNMMMMMMNNN~8N87?D87$?ONNNNNNMNMMNNNMNNNNNNNNNNNNNNMNNNNNNNNNN
..NNNNNNNNNNMNMMMNNMMNNMNNMNNIDD8+ZDDOZ$NNNNNNNMNNNMNNNMNNNNNMNMMNNNNNNMNNNNNNNN

 

Pan zajęć:Formatka pracy dyplomowej w LaTeX-u: praca_dyplomowa_LaTeX.zip


 

Maszyna virtualna ubuntu Linux – VirtualBox: ubuntu_pl.ova


 

Ogłoszenia:


NA EGZAMIN NALEŻY OBOWIĄZKOWO ZABRAĆ INDEKS LUB INNY DOKUMENT TOŻSZAMOŚCI ZE ZDJĘCIEM.
Telefony komórkowe powinny być wyłączone i pozostawione w torebce/plecaku poza zasięgiem zdających.

 


Poprawki z laboratoriów z Systemów Operacyjnych dla studiów stacjonarnych, dla moich grup, odbędą się 24.06.2019 (poniedziałek) o godz. 8.30-10.00 w lab. s102

 


Wpisy do indeksów:
26.06.2019 (środa) w godz. 11.15-13.00 w s113 i
27.06.2019 (czwartek) w godz. 11.15-12.00 w s102

 


Drugi termin poprawek z laboratorium Systemów Operacyjnych: 27.06.2019 (czwartek) godz. 11.15-13.00 w lab. s102

 


Terminy egzaminów z Systemów Operacyjnych:

Studia stacjonarne:
I termin: 25.06.2019 godz. 12.15-15.00 E201, – podział na 3 grupy (12.15-13.00, 13.15-14.00, 14,15-15.00) – wyniki na wirtualnym dziekanacie „eHMS”.

II termin: 2.07.2019 godz. 8.15-10.00 E201
– wyniki na wirtualnym dziekanacie „eHMS”,
III termin 19.09.2019 g.10.15-13.00 E201.

Studia NIEstacjonarne:
I termin: 29.06.2019 godz. 10.15-12.00 E401, – wyniki na wirtualnym dziekanacie „eHMS”.
II termin: 6.07.2019 godz. 10.15-12.00 E401 – wyniki na wirtualnym dziekanacie „eHMS”,
III termin 21.09.2019 g.10.15-12.00 E401.

 


Konsultacje (wpisy, prace do wglądu): 9.07.2019 (wtorek) godz. 9.15-10.00 s113