dr inż. Maria Skublewska-Paszkowska

Maja_2013_skal

Pokój S111 (Katedra Informatyki)

e-mail: maria.paszkowska@pollub.pl

tel. 81 5384591

Konsultacje:

  • czwartki  w godz. 8:30-10:00;
  • podczas nauczania zdalnego przeprowadzane są na platformie moodle (Konsultacje_MSP);
  • hasło do kursu udostępnione zostanie na zajęciach lub mailowo;
  • inne terminy po uzgodnieniu mailowym.

Zainteresowania naukowe:

  • analiza danych ruchu 3D
  • animacja 3D
  • kompresja obrazów
  • segmentacja obrazów

Grupa badawcza

Publikacje

Publikacje w bazie Politechniki Lubelskiej