dr inż. Maria Skublewska-Paszkowska

Pokój PE111 (Katedra Informatyki)

e-mail: maria.paszkowska@pollub.pl

tel. 81 5384591

 

Plan zajęć w semestrze zimowym 2023/2024

 

Zainteresowania naukowe:

  • klasyfikacja danych
  • analiza danych ruchu 3D
  • animacja 3D
  • modelowanie i analiza procesów
  • bazy danych
  • kompresja obrazów
  • segmentacja obrazów

Grupa badawcza

  • Analiza ruchu (lider grupy)

Publikacje

Publikacje w bazie Politechniki Lubelskiej