Strona główna » mgr inż. Stanisław Skulimowski

mgr inż. Stanisław Skulimowski

Kontakt

  • pracuje w laboratorium C403D
  • email: s.skulimowski@pollub.pl

Obecność

  • Czas i miejsce obecności zostaną ustalone po przerwie letniej, z początkiem września.
  • Na maile w sprawie zaliczeń, popraw, wpisów itp. nie będę odpowiadał do 31.08.18.

Obszary badań

  • Integracja Systemów
  • Obiektowe projektowanie systemów informatycznych
  • Game Studies
  • Programowanie kolektywne
  • Projektowanie zachowań zbioru robotów
  • Transhumanizm, h+

Publikacje