dr hab. Tomasz Zientarski, prof.  Uczelni

Kontakt:

Pokój 104, Pentagon

Telefon: +48 81 538 47 65

e-mail: t.zientarski@pollub.pl

Researcher ID: C-9310-2017

ORCID ID: 0000-0002-1693-5316

Na końcu strony można znaleźć proponowane tematy prac inżynierskich. Proszę je traktować jako wstępne propozycje, które mogą być modyfikowane.

Zajęcia:

Wszystkie zajęcia zostały przeniesione w tryb nauki zdalnej.
W związku z planowanym  rozpoczęciem  nauki zdalnej proszę przedstawicieli moich grup o kontakt na e-mail oraz o śledzenie mojego profilu jak i innych kolegów z Katedry.

Osoby, które wykonują pracę inżynierską proszone są o kontakt.

Uwaga!!
Dwaj panowie, którzy pytali o możliwość podjęcia tematu pracy:
Projekt i wykonanie systemu do bezinwazyjnego pomiaru natlenienia krwi tętniczej
proszeni są o kontakt na e-mail, bo istnieje możliwość wyboru tematu .

 

 1. Projekt i wykonanie aplikacji serwerowej do gromadzenia i wizualizacji danych środowiskowych w systemie Linux (2-3 os. ). Opis: komunikacja po sieci, rejestracja źródeł danych, gromadzenie danych z wielu źródeł w sposób ciągły i ich prezentacja w postaci wykresów na żądanie, personalizacja wykresów, język programowania dowolny.
 2. Projekt i wykonanie aplikacji serwerowej do gromadzenia i wizualizacji danych środowiskowych w systemie Windows (2-3 os. ). Opis: komunikacja po sieci, rejestracja źródeł danych, gromadzenie danych z wielu źródeł w sposób ciągły i ich prezentacja w postaci wykresów na żądanie, personalizacja wykresów, język programowania dowolny.
 3. Projekt i wykonanie systemu do bezinwazyjnego pomiaru natlenienia krwi tętniczej (3 os). Opis: projekt urządzenia, wykonanie prototypu, (max30100, płytka drukowana, esp8266, zasilanie bateryjne, wyświetlacz), wyświetlanie podstawowych parametrów pomiaru, zapis na karcie pamięci, komunikacja bezprzewodowa z serwerem (serwer nie wchodzi w skład projektu).
 4. Projekt i wykonanie aplikacji do oceny jakości naczyń krwionośnych na podstawie danych pletyzmograficznych (3 os.). Opis: aplikacja umożliwiająca gromadzenie danych pomiarowych i ich analizę, komunikacja po sieci, rejestracja źródeł danych, gromadzenie danych w sposób ciągły i ich prezentacja w postaci wykresów, dostosowywanie wykresów do swoich potrzeb, język programowania i system operacyjny dowolny.
 5. Projekt i wykonanie systemu monitorującego stężenie pyłu zawieszonego w powietrzu (3 os.). Opis: projekt urządzenia, wykonanie prototypu, (sensor pyłu, esp8266, zasilanie bateryjne i sieciowe, wyświetlacz, zapis danych na karcie pamięci, rządzenie wyświetla podstawowe parametry pomiaru na wyświetlaczu, komunikacja po sieci z serwerem (projekt serwera nie wchodzi w skład projektu).
 6. Projekt i wykonanie aplikacji do graficznego tworzenia tabel w formacie Latex (2 os). Opis: program ma umożliwiać graficzne tworzenie tabelek lub wykorzystanie istniejących w formacie doc i ich zapis w formacie Latex, język programowania dowolny .
 7. Projekt i wykonanie systemu do pomiaru wielkości elektrycznych kondensatorów (2 os.). Opis: pomiar ESR, ESL, vlos, krzywe ładowania i rozładowania, wyświetlacz, wykorzystanie avr.
 8. Projekt i wykonanie emulatora zasilacza z komunikacją 1-wire (2 os). Opis: regulacja pracy zasilacza za pomocą magistrali 1-wire, regulacja emulowanej mocy, wyświetlanie napięcia pracy, nastawionej mocy i prądu, wykorzystanie esp/arduino, wyświetlacz, zasilanie zasilaczem zewnętrznym.
 9. System informatyczny sterujący pracą pieca centralnego ogrzewania (3 osoby).
 10. Inteligentny sterownik pieca centralnego ogrzewania (3 osoby).
 11. Autonomiczny pojazd gąsienicowy (3 osoby).
 12. Zdalnie sterowany pojazd gąsienicowy (3 osoby).
 13. Autonomiczny pojazd monitorujący stan środowiska (3 osoby).
 14. Autonomiczny pojazd monitorujący stężenie tlenku węgla (IV) (3 osoby).
 15. Projekt i wykonanie systemu monitorującego stężenie gazów cieplarnianych (3 osoby).