dr hab. Tomasz Zientarski, prof.  Uczelni

Kontakt:

Pokój 104, Pentagon

Telefon: +48 81 538 47 65

e-mail: t.zientarski@pollub.pl

Researcher ID: C-9310-2017

ORCID ID: 0000-0002-1693-5316

Profile – ResearcherID

Na końcu strony można znaleźć proponowane tematy prac inżynierskich. Proszę je traktować jako wstępne propozycje, które mogą być modyfikowane.

Zajęcia:

  1. Projekt i wykonanie aplikacji służącej do wizualizacji danych symulacyjnych w systemie Linux (2-3 os). Opis: dane w postaci (xyz), modyfikacja, obracanie, powiększane, oświetlenie, dodawanie prostych obiektów, zapis filmu, język programowania dowolny.
  2. Projekt i wykonanie aplikacji serwerowej do gromadzenia i wizualizacji danych środowiskowych w systemie Linux (2-3 os. ). Opis: komunikacja po sieci, rejestracja źródeł danych, gromadzenie danych z wielu źródeł w sposób ciągły i ich prezentacja w postaci wykresów na żądanie, personalizacja wykresów, język programowania dowolny.
  3. Projekt i wykonanie aplikacji serwerowej do gromadzenia i wizualizacji danych środowiskowych w systemie Windows (2-3 os. ). Opis: komunikacja po sieci, rejestracja źródeł danych, gromadzenie danych z wielu źródeł w sposób ciągły i ich prezentacja w postaci wykresów na żądanie, personalizacja wykresów, język programowania dowolny.
  4. Projekt i wykonanie systemu do bezinwazyjnego pomiaru natlenienia krwi tętniczej (3 os). Opis: projekt urządzenia, wykonanie prototypu, (max30100, płytka drukowana, esp8266, zasilanie bateryjne, wyświetlacz), wyświetlanie podstawowych parametrów pomiaru, zapis na karcie pamięci, komunikacja bezprzewodowa z serwerem (serwer nie wchodzi w skład projektu).
  5. Projekt i wykonanie aplikacji do oceny jakości naczyń krwionośnych na podstawie danych pletyzmograficznych (3 os.). Opis: aplikacja umożliwiająca gromadzenie danych pomiarowych i ich analizę, komunikacja po sieci, rejestracja źródeł danych, gromadzenie danych w sposób ciągły i ich prezentacja w postaci wykresów, dostosowywanie wykresów do swoich potrzeb, język programowania i system operacyjny dowolny.
  6. Analiza strukturalna danych symulacyjnych w systemie Linux. (2 os) Format pliku xyz, język programowania dowolny.
  7. Projekt i wykonanie systemu monitorującego stężenie pyłu zawieszonego w powietrzu (3 os.). Opis: projekt urządzenia, wykonanie prototypu, (sensor pyłu, esp8266, zasilanie bateryjne i sieciowe, wyświetlacz, zapis danych na karcie pamięci, rządzenie wyświetla podstawowe parametry pomiaru na wyświetlaczu, komunikacja po sieci z serwerem (projekt serwera nie wchodzi w skład projektu).
  8. Projekt i wykonanie aplikacji do graficznego tworzenia tabel w formacie Latex (2 os). Opis: program ma umożliwiać graficzne tworzenie tabelek lub wykorzystanie istniejących w formacie doc i ich zapis w formacie Latex, język programowania dowolny .
  9. Projekt i wykonanie systemu do pomiaru wielkości elektrycznych kondensatorów (2 os.). Opis: pomiar ESR, ESL, vlos, krzywe ładowania i rozładowania, wyświetlacz, wykorzystanie avr.
  10. Projekt i wykonanie emulatora zasilacza z komunikacją 1-wire (2 os). Opis: regulacja pracy zasilacza za pomocą magistrali 1-wire, regulacja emulowanej mocy, wyświetlanie napięcia pracy, nastawionej mocy i prądu, wykorzystanie esp/arduino, wyświetlacz, zasilanie zasilaczem zewnętrznym.