To zestaw oprogramowania udostępnianego przez firmę SUN Microsystems w ramach umowy z jednostkami edukacyjnymi wszystkim pracownikom i studentom danej jednostki. Oprogramowanie znajdujące sie w pakiecie EduSoft może być wykorzystywane wyłącznie do celów edukacyjnych.

Instytut Informatyki posiada wykupioną subskrypcję Sun EduSoft AE wraz z pakietem oprogramowania. Pracownicy i studenci Wydziału Elektrotechniki i Informatyki mogą w ramach licencji nieograniczonej Sun EduSoft AE korzystać z całości udostępnianego oprogramowania bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Pozycje oprogramowania warte szczególnego podkreślenia to:
System Solaris 10 – w wersji na procesory SPARC jak i x86 (Pentium)
(prezentacja – SOLARIS 10 dla PC)
Studio One – pakiet kompilatorów współczesnych jezyków programowania wraz ze zintegrowanym otoczeniem. Wersja SPARC i x86 (pracujący pod kontrolą systemu Solaris 9)
Star Office 7 – W wersjach pod platformy: Windows, Linux (graficzna), Solaris
Java Desktop
Pełny spis oprogramowania udostępnianego w ramach Sun EduSoft AE znajduje się tutaj.

Pakiet oprogramowania jest uzupełniany co kwartał o nowe pozycje i wersje.
Więcej informacji o tym pakiecie znajduje się na stronie http://www.sun.com/edu/edusoft .
Pracownicy i studenci wydziału pragnący pozyskać oprogramowanie udostępniane w ramach tej licencji mogą kontaktować się z osobą odpowiedzialną za rozpowszechnianie oprogramowania pod adresem edusoft@pluton.cs.pollub.pl.