Trwa konferencja IT-CH’23

W dniu 24 października 2023 rozpoczęła się już 6. międzynarodowa konferencja Information Technology – IT in Cultural Heritage (IT-CH’2023). Potrwa ona do 26 października 2023.

Konferencję otworzyli: prorektor Politechniki Lubelskiej prof. dr hab. inż. Wojciech Franus, dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki dr hab. inż. Paweł Węgierek, prof. uczelni i kierownik Katedry Informatyki dr hab. Tomasz Zientarski, prof. uczelni.

W trakcie konferencji zaplanowano ponad 50 referatów na tematy związane z dziedzictwem kulturowym i technologiami informatycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem technik trójwymiarowych (3D). Program konferencji dostępny jest tutaj: https://cs.pollub.pl/wp-content/uploads/2023/10/IT-CH-23-conference-program.pdf

W konferencji trzeci dzień będzie realizowany w trybie zdalnym (on-line).