Wykład prof. dr hab. inż. Witolda Pedrycza

W dniu 14.05.2024 studenci 6 semestru pierwszego stopnia oraz 3 semestru drugiego stopnia kierunku Informatyka oraz pracownicy Katedry Informatyki mieli okazję uczestniczyć w wykładzie przeprowadzonym przed wybitnego naukowca z dziedziny sztucznej inteligencji, zbiorów rozmytych i przetwarzania granularnego – prof. dr hab. inż. Witolda Pedrycza. Prof. Pedrycz pracuje na Uniwersytecie of Alberta w Kanadzie. Tytuł wykładu brzmiał „Knowledge-Data Environment of Machine Learning”. Studenci z zainteresowaniem wysłuchali o mechanizmach sztucznej inteligencji i związanych z nią bardzo istotnych pojęciach tj. interpretowalność (ang. interpretability) oraz wyjaśnialność (ang. explainability), które obok dokładności (ang. accuracy) są niezwykle istotne i warte poświęcenia im uwagi. Teoria przedstawiona przez prof. Pedrycza koncentruje się na tym, aby poziom abstrakcji, na którym konstruowane są modele, był odpowiednio realizowany poprzez obliczenia granularne. Profesor zajmuje się w swojej pracy naukowej tworzeniem i przetwarzaniem granularnym informacji – opisów formalnych ułatwiających sposób organizowania i reprezentowania wiedzy o dostępnych danych i istniejących w nich relacjach. Bardzo ważną kwestią, podnoszoną przez Wykładowcę, był fakt wprowadzenia do modelu wiedzy o nim i połączenia tego z uczeniem maszynowym. Badania takie można uznać za punkt wyjścia wyznaczający główne kierunki badań w zakresie analizy danych skupionych na człowieku (ang. human-centric data analysis investigations).

Wykład był doskonałą okazją do zdobycia specjalistycznej wiedzy przez studentów kierunku informatyka, ale także zadania panu Profesorowi pytań związanych z prezentowanymi zagadnieniami, które się pojawiły.