Wykład: „Prowadzenie projektów informatycznych metodami zwinnymi”

W dniu 17 stycznia 2018 o godzinie 08:30 w sali E311 odbędzie się wykład prowadzony przez pana Adama Myszaka, starszego programistę z firmy WebChili sp. z o.o.

W ramach spotkania z pracownikiem firmy WebChili przybliżona zostanie studentom tematyka prowadzenia projektów w jednej z metodyk zwinnych. Głównym celem wykładu jest przybliżenie studentom problematyki prowadzenia projektów metodyką zwinną we współpracy z organizacją o podejściu klasycznym.

Prowadzący przedstawi swoje doświadczenia i najlepsze praktyki zarządzania projektami będącymi wykorzystaniem elementów metodyki Scrum w projektach o z góry określonym czasie, budżecie i zakresie.

Plan wykładu:

  • Pojęcie projektu budowy systemu informatycznego
  • Charakterystyka podejścia klasycznego (cykl kaskadowy)
  • Zwinne wytwarzanie oprogramowania – co to jest Scrum
  • Jak dobrze przeprowadzić etap analizy i zbierania wymagań
  • Zarządzanie projektem w trakcie realizacji
  • Narzędzia i techniki w codziennej pracy
  • Koniec projektu – o czym nie wolno zapomnieć

Informacje o wykładzie