Zapraszamy na wykład „Testy automatyczne Selenium – droga do Continous Integration”

Zapraszamy na wykład prowadzony przez specjalistów z firmy Sii, który odbędzie się 25 maja 2021 w godzinach 12:30-14:00, zatytułowany ” Testy automatyczne Selenium –
droga do Continous Integration
„. W planie wykładu między innymi:

  • Omówienie biblioteki javascript playwright do testów UI
  • Przedstawienie projektu z testami
  • Napisanie własnego testu od początku
  • Uruchomienie testów i debugowanie
  • Szybkie omówienie dockera
  • Uruchomienie testów na dockerze
  • Azure pipelines – dodanie testów do procesu CI/CD

Osoby chętne prosimy o kontakt z dr inż. Marią Skublewską-Paszkowską.