Dzień: 10 grudzień 2019

Projekt KATAMARAN: spotkanie inicjujące i wizyta studyjna

W ramach realizacji projektu “Mobile Application Development – Joint Master Studies in English” (PPI/KAT/2019/1/00005) finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (www.nawa.gov.pl) odbyło się spotkanie inicjujące projekt połączone z wizytą studyjną. Spotkanie odbyło się zgodnie z harmonogramem projektu w dniach 2-6.12.2019. W spotkaniu uczestniczyło (poza pracownikami Politechniki Lubelskiej) pięć osób – pracowników uczelni partnera: Narodowego Uniwersytetu […]

Więcej

II International Seminar in Bioinformatics 2019. Data analysis

On 5th of December 2019 at the Department of Computer Science an international seminar „II International Seminar in Bioinformatics 2019. Data analysis” was organised. It concerned the analysis of various bioinformatics data. The seminar was held under the honorary patronage of the Rector of the Lublin University of Technology, the President of the Lublin Branch […]

Więcej