Projekt KATAMARAN: spotkanie inicjujące i wizyta studyjna

W ramach realizacji projektu “Mobile Application Development – Joint Master Studies in English” (PPI/KAT/2019/1/00005) finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (www.nawa.gov.pl) odbyło się spotkanie inicjujące projekt połączone z wizytą studyjną. Spotkanie odbyło się zgodnie z harmonogramem projektu w dniach 2-6.12.2019. W spotkaniu uczestniczyło (poza pracownikami Politechniki Lubelskiej) pięć osób – pracowników uczelni partnera: Narodowego Uniwersytetu Uzbekistanu, Taszkient, Uzbekistan.

Program spotkania był bardzo napięty: KATAMARAN kick-off meeting plan.

W trakcie spotkania zespół partnera projektu zapoznał się z programami nauczania Informatyki Na Politechnice Lubelskiej, ich bazą techniczno-programistyczną, metodami dydaktycznymi a także kierunkami badań naukowych związanych z kierunkiem Informatyka. Opracowane zostały także zasady tworzenia i funkcjonowania wspólnych studiów magisterskich oraz uzgodniono ich program. Zaplanowano także następne działania w projekcie. Uzbeccy koledzy wzięli także udział w II International Seminar in Bioinformatics 2019. Data analysis (https://cs.pollub.pl/ii-international-seminar-in-bioinformatics-2019-data-analysis/?lang=en).

Prezentacje wygłoszone w ramach spotkania KATAMARAN kick-off meeting plan: