9. Wyprawa Naukowa Politechniki Lubelskiej do Centralnej Azji

W dniach 8-19.05.2023 zespół naukowców-informatyków przebywał w Uzbekistanie na już 9. Wyprawie Naukowej Politechniki Lubelskiej do Centralnej Azji. W wyprawie uczestniczyli pracownicy Katedry Informatyki Wydziału Elektrotechniki i Informatyki: dr hab. inż. Jerzy Montusiewicz, prof. ucz.; dr inż. Marek Miłosz, prof. ucz. i dr inż. Mariusz Dzieńkowski.

Wyprawa operowała na terenie miast: Samarkanda, Chiwa i Taszkient (Uzbekistan). W jej trakcie były zrealizowane następujące działania:

  • Skanowanie obiektów architektonicznych w Samarkandzie (w tym kolejne skanowanie wnętrza Złotego Meczetu w Registanie, frontonu medresy Ulugh Beka i jej minaretów, frontonu mauzoleum ShakiZinda).
  • Skanowanie brakujących części ścian obronnych miasta Chiwa i widoków całego miasta.
  • Wizytację miast-twierdz położonych na skraju pustyni Kyzył-kum w Karakałpacji w celu przygotowania do ich skanowania 3D w ramach kolejnych wypraw. Odwiedzono trzy miasta-twierdze.

Niejako przy okazji:

  • Odbyło się spotkanie z władzami Państwowego Uniwersytetu w Samarkandzie w celu omówienia potencjalnych dalszych obszarów współpracy (Politechnika Lubelska i Państwowy Uniwersytet w Samarkandzie były partnerami zrealizowanego w latach 2019-2022 projektu „3D Digital Silk Road” finansowanego przez NAWA (https://cs.pollub.pl/projects/3d-digital-silk-road-digitalizacja-zabytkow-jedwabnego-szlaku-w-uzbekistanie/). Spotkanie z JM Rektorem Państwowego Uniwersytetu w Samarkandzie Prof. Khalmuradov Rustam odbyło się w roboczej atmosferze. Zespół przedstawił osiągniecia i zaproponował dalszą kontynuację współpracy.
  • Odbyło się spotkanie z pracownikami naukowymi Khorezm Mamun academy w Chiwie na czele z kierownikiem prof. Abdullaev Ikram, akademikiem Akademii Nauk Uzbekistanu. Omówiono dotychczasową działalność pracowników Politechniki Lubelskiej w Uzbekistanie i wskazano na kierunki przyszłej współpracy naukowej w obszarze zastosowania informatyki w ochronie dziedzictwa kulturowego.
  • Odbyło się spotkanie z dyrektorem muzeum Ichan-Qala w Chiwie Panem Madaminov Shakir. Omówiono działalność ekspedycji w Chiwie, przekazano monografię naukową – rezultat projektu „3D Digital Silk Road” (http://bc.pollub.pl/dlibra/publication/14114/edition/13771/content?ref=desc), uzyskano pozwolenie na prowadzenie prac dokumentalizacyjnych na terenie miasta Chiwa.
  • Zrealizowano seminaria naukowe nt. “3D digital technology for cultural heritage” dla studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych Państwowego Uniwersytetu w Samarkandzie i Narodowego Uniwersytetu w Taszkiencie.
  • Złożono wizytę w Ambasadzie RP w Taszkiencie, w trakcie której poinformowano Ambasadora RP Pana Radosława Gruka o działalności naukowo-badawczej zespołu Politechniki Lubelskiej na terenie Uzbekistanu, jego dotychczasowych osiągnięciach oraz planach na przyszłość. W trakcie rozmowy pojawiły się pomysły kolejnych projektów w obszarze praktycznego wykorzystania technologii cyfryzacji 3D.

 

Realizacja tak obszernych działań w takim krótkim czasie i w takich warunkach było możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu pracowników uczelni partnerskiej – Państwowego Uniwersytetu w Samarkandzie oraz Narodowemu Uniwersytetu Uzbekistanu w Taszkiencie, a także pracowników Państwowego Uniwersytetu w Urgenczu. Pracownicy organizacji partnerskich okazali nieocenioną pomoc logistyczną.

Marek Miłosz