Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (www.nawa.gov.pl) przyznała Politechnice Lubelskiej (PL) grant na realizację projektu „3D Digital Silk Road” – digitalizacja zabytków Jedwabnego Szlaku w Uzbekistanie.

Projekt o numerze PPI/APM/2019/1/00004 został zatwierdzony do finansowania w ramach programu AKADEMICKIE PARTNERSTWA MIĘDZYNARODOWE (https://nawa.gov.pl/instytucje/akademickie-partnerstwa-miedzynarodowe).

Budżet projektu: 1 043 900 PLN

Czasookres realizacji: 1.10.2019 – 31.03.2021

Kierownik projektu: dr inż. Elżbieta Miłosz

W projekcie zaplanowano następujące działania:

  • organizacja 4 wypraw naukowo-praktycznych do Centralnej Azji (Samarkanda, Taszkient, Urgench, Chirchik),
  • realizacja prac digitalizacji 3D obiektów dziedzictwa kulturowego Jedwabnego Szlaku,
  • przeprowadzenie  międzynarodowych konferencji naukowych w Polsce i Uzbekistanie,
  • przeprowadzenie szkoleń z zakresu zastosowan technologii 3D w muzealnictwie,
  • publikacja rezultatów prac naukowych,
  • popularyzacja efektów projektu na portalu internetowym silkroad3d.com.

Podstawowymi korzyściami dla Politechniki Lubelskiej są: zacieśnienie współpracy naukowej z uczelniami Centralnej Azji, a także upowszechnianie działalności naukowej Politechniki Lubelskiej w obszarze digitalizacji 3D obiektów dziedzictwa kulturowego.

Podsumowanie rezultatów projektu