TRUNAK. Drugie seminarium robocze w Ljubljanie, Słowenia (25.02-1.03.2019)

W dniach 25.02-1.03.2019 w stolicy Słowenii odbyło się drugie seminarium praktyczne poświęcone tworzeniu modelu autonomii szkolnictwa wyższego w Kazachstanie. Seminarium zorganizował Wydział Medyczny Uniwersytetu w Ljubljanie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich uczelni-partnerów z Kazachstanu, przedstawiciele Ministerstwa Opieki Zdrowotnej i Rozwoju Społecznego Kazachstanu i Ministerstwa Edukacji i Nauki. W roli ekspertów uczestniczyli przedstawiciele uczelni-partnerów z Unii Europejskiej. Politechnikę Lubelską reprezentował dr inż. Marek Miłosz.

W trakcie seminarium przedstawione zostały rezultaty pierwszego seminarium roboczego w Lund. Przedstawiciele uczelni z UE zaprezentowali doświadczenia swoich krajów we wszystkich czterech wymiarach autonomii, zdefiniowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów. Utworzone dwa zespoły robocze (mieszane: przedstawiciele uczelni z Kazachstanu i eksperci z UE) zweryfikowały i udokładniły rozwiązania wypracowane w trakcie pierwszego seminarium, a także zaproponowały nowe.

Ostatni dzień seminarium był poświęcony prezentacji wypracowanych scenariuszy i rozwiązań. Dalsze ich rozpatrzenie, dyskusja i ew. rozbudowa odbędzie się w trakcie trzeciego seminarium, organizowanego przez Politechnikę Lubelską (Lublin, 4-8.03.2019).

Seminarium upłynęło w miłej i roboczej atmosferze.