Katedra Informatyki na konferencji „EDU Biała Podlaska”

W dniu 15 marca 2024 r. w Białej Podlasce odbyła się konferencja dla nauczycieli „EDU Biała Podlaska”. Tematyka konferencji dotyczyła zastosowania nowoczesnych technologii w badaniach i edukacji w szkolnictwie podstawowym i ponadpodstawowym. Występujący prelegenci reprezentowali Akademię Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Akademię Bialską im. Jana Pawła II, Politechnikę Lubelską i firmę Atkin zajmującą się wdrożeniami technologii VR do edukacji. Pracownicy Katedry Informatyki w składzie prof. Jerzy Montusiewicz, prof. Marek Miłosz, dr Jacek Kęsik, dr Kamil Żyła oraz mgr Kinga Chwaleba zaprezentowali referat pt. „Skanowanie i modelowanie 3D zabytków sakralnych” oraz zorganizowali i obsługiwali stanowisko promocyjne Katedry Informatyki i Politechniki Lubelskiej. Rozdawano foldery informujące o uczelni, katedrze i jej laboratoriach, a także materiały reklamujące portale internetowe poświęcone rezultatom wypraw naukowych Katedry i działalności laboratorium Lab 3D. Rozdawano także kolorowe koziołki wydrukowane w technologii 3D. Więcej informacji o Konferencji na: https://sway.cloud.microsoft/X2QYAQ0Rds1bVIqE.