Katedra Informatyki na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „EBM w praktyce” zorganizowanej przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie

W dniach 31 maja – 2 czerwca 2024 odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „EBM w praktyce” zorganizowana przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie i dofinansowana przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu Doskonała nauka II „Wsparcie bezpieczeństwa pacjenta poprzez popularyzację dowodów naukowych w praktyce zawodów medycznych” (https://konferencjaebm.umlub.pl/). Skrót EBM rozszyfrowuje się jako medycyna oparta na dowodach naukowych (ang. Evidence-Based Medicine).

W trakcie konferencji zorganizowano wiele warsztatów dla jej uczestników i gości (https://konferencjaebm.umlub.pl/imgs/warsztaty_program.pdf). W trakcie jednego z warsztatów (numer 9) zespół Katedry Informatyki (w składzie: dr inż. Marek Miłosz, prof. ucz.; dr Mariusz Dzieńkowski), przy wsparciu Anny Sałamacha oraz dr. n.med. Grzegorza Nowickiego z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, zaprezentował rezultaty interdyscyplinarnego projektu „Wspomaganie kształcenia w cukrzycy typu I u młodzieży – aplikacja mobilna T1DCoach” finansowanego przez NCBiR w ramach konkursu „Rzeczy są dla ludzi” (numer: Rzeczy są dla ludzi/0062/2020-00).

Uczestnicy warsztatu mieli możliwość teoretycznego i praktycznego zapoznania się z aplikacją T1DCoach, instrukcjami jej wykorzystania, a także możliwościami i kierunkami jej upowszechnienia. Po warsztatach odbyła się krótka dyskusja o możliwych kierunkach wykorzystania aplikacji i rozszerzenia jej upowszechnienia. W szczególności pojawił się postulat realizacji aplikacji w systemie iOS.