Odznaczenia dla pracowników Katedry Informatyki

W dniu 24.11.2022 na Wydziale Mechanicznym w auli imienia S. Podkowy odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych pracownikom Politechniki Lubelskiej. Wśród odznaczonych 68 pracowników politechniki znalazło się 5 pracowników Katedry Informatyki. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania postanowieniem Ministra Edukacji i Nauki odznaczeni Medalem Komisji Edukacji Narodowej zostali: dr hab. Małgorzata Charytanowicz, prof. uczelni; dr hab. Paweł Karczmarek, prof. uczelni; dr inż. Maciej Pańczyk; dr inż. Marcin Badurowicz. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki Srebrnym Krzyżem Zasługi został odznaczony dr hab. inż. Dariusz Czerwiński, prof. uczelni.

Gratulujemy!