Ogłoszenie o naborze na staże


Biuro Projektu prowadzi rekrutację na płatne Staże dla studentów II stopnia studiów stacjonarnych kierunku Informatyka współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach realizacji Projektu „MEGA kompetentny Absolwent Informatyki Politechniki Lubelskiej bliższy wymaganiom pracodawców”.

Staże mają na celu podwyższenie poziomu kompetencji zawodowych studentów, który podniesie ich wartość jako kandydatów na rynku pracy i zbliży do wymagań pracodawców. Staże są płatne dla studenta. Trwają one 3 miesiące od 1.03.2015 do 31.05.2015. W ramach stażu należy przepracować 100 godzin miesięcznie. Więcej informacji w Regulaminie Staży.

W sprawach staży dokumenty należy składać w Biurze Projektu znajdującym się w Instytucie Informatyki Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 36B, w Lublinie, codziennie w godz. 9.00-15.00 do 30 stycznia 2015.

Informacje można uzyskać osobiście w Biurze Projektu bądź mailowo na adres: maria.paszkowska@pollub.pl.

Ogłoszenie o stażach w wersji PDF