Wizyta studyjna w USN w Kongsberg

W dniach 24-27 kwietnia 2023 r. miała miejsce wizyta studyjna pięciu pracowników naukowo-dydaktycznych oraz dydaktycznych Katedry Informatyki, Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej  (PL) na University of South-Eastern Norway (USN) w Norwegii, w kampusie Kongsberg. Podczas zrealizowanych spotkań przedstawiona została uczelnia w Norwegii, jej władze oraz sposób jej zarządzana. Zaprezentowany został Wydział Technologii, Nauk Przyrodniczych i Morskich oraz Katedra Systemów Naukowo-Przemysłowych. Omówiony został system jakości kształcenia na USN, realizowane zajęcia dydaktyczne, prace naukowe oraz współpraca z przemysłem. Studenci prezentowali projekty dydaktyczne realizowane pod nadzorem opiekunów z uczelni oraz przy współpracy lokalnego przemysłu. Omawiane były tworzone projekty badawcze w ramach kół naukowych. Podczas wizyty pracownicy PL mieli możliwość zapoznania się z wysoko wyspecjalizowanymi laboratoriami dydaktycznymi oraz naukowymi.
Pracownicy PL zaprezentowali prowadzoną dydaktykę oraz prace naukowe na Uczelni.  Na podstawie wymiany doświadczeń określono wspólne kierunki współpracy oraz badań naukowych.

Wizyta pozwoliła na wymianę doświadczeń dwóch uczelni USN oraz PL. Nabyte doświadczenia pozwolą na podniesienie kompetencji kadry naukowo-dydaktycznej oraz dydaktycznej Politechniki Lubelskiej.

Program wizyty studyjnej w USN w Kongsberg (24-27 kwiecień 2023)

Monday (24 April)

10:00 Welcome to USN by Dean of Faculty of Technology, Natural Sciences and Maritime

10:15 Presentation of the Faculty and Institute by Dean & Head of department

11:00 Presentation of the Lublin University of Technology

12:00 Lunch

13:00 Lab tour (Cave + Drone zone + prototype + Composite)

14:00 USN tour

 

Tuesday (25 April)

10:00 Presentation of Software Engineering education at USN

11:00 Bachelor project groups at USN

12:00 Lunch

13:00 Quality system of USN

14:00 Presentation of Software Engineering education at LUT

 

Wednesday (26 April)

10:00 Student organizations Computer science activities at USN

11:00 Kongsberg School / International Office at USN

12:00 Lunch

13:00 Meeting about cooperation between USN and local industry

 

Thursday (27April)

10:00 3D analysis in education in USN

11:00 Research group Computer Science + System Engineering at USN

12:00 Lunch

13:00 Department of Computer Science research at LUT

14:00 Further collaboration