Użyteczność i dostępność GUI: wymiana wiedzy i doświadczeń

Instytut Informatyki Wydziału Elektrotechniki i Informatyki po raz kolejny uzyskał grant na projekt partnerski w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci (LdV) Unii Europejskiej.

Projekt „GUI usability and accessibility: exchanging knowledge and experiences”, którego celem jest wymiana wiedzy, doświadczeń oraz najlepszych praktyk dotyczących badania dostępności oraz użyteczności graficznego interfejsu użytkownika pomiędzy uczelniami i światem przemysłu, będzie realizowany w zespole międzynarodowym. W skład zespołu wchodzi: Politechnika Lubelska, University of Alicante (Hiszpania) oraz Université Joseph Fourier (Grenoble, Francja). Partnerem w projekcie jest także lubelska firma Karo Studio s.c. reprezentująca przemysł ICT. Uczestnictwo partnera z przemysłu pozwoli przybliżyć rezultaty projektu do potrzeb rynku zaawansowanych technologii informatycznych.  Politechnika Lubelska jest pomysłodawcą oraz koordynatorem projektu.

W swoich założeniach projekt stanowić będzie również podstawę do utworzenia międzynarodowej grupy roboczej zajmującej się problemami zarówno badania dostępności i użyteczności interfejsów, jak i zagadnieniami dydaktycznymi w tej dziedzinie.

Jako główne rezultaty współpracy planowane są:

  • opracowanie wspólnych programów i metod nauczania w zakresie badania użyteczności i dostępności graficznego interfejsu użytkownika,
  • wytworzenie materiałów edukacyjnych dostosowanych do wymagań rynku pracy oraz lokalnych potrzeb partnerów,
  • promocja nauczania użyteczności oraz dostępności interfejsów poprzez działania lokalna oraz poprzez internetowy portal wymiany wiedzy.

Tematyka projektu wpisuje się w jeden z obszarów badawczych Zakładu Inżynierii Oprogramowania i Systemów Baz Danych Instytutu Informatyki. Dotychczasowe doświadczenie grupy badawczej interfejsów aplikacji informatycznych zostanie wzbogacone przez zacieśnienie współpracy z partnerami.

Projekt będzie realizowany do czerwca 2014 roku. Jest on finansowany całkowicie przez Unię Europejską.

Pierwsze spotkanie robocze – Grenoble, Francja
Drugie spotkanie robocze – Lublin
Trzecie spotkanie robocze – Alicante, Hiszpania
Koordynator: Marek Miłosz, Ph.D