g Projekt: „Kwalifikacje dla rynku pracy – Politechnika Lubelska przyjazna dla pracodawcy”

Instytut Informatyki jest jednym z wykonawców projektu „Kwalifikacje dla rynku pracy – Politechnika Lubelska przyjazna dla pracodawcy” finansowanego z programu POKL 4.3 (nr projektu: POKL.04.03.00-00-035/12). Głównym celem projektu jest dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy oraz rozwój kompetencji studentów Politechniki Lubelskiej, niezbędnych w poszukiwaniu zatrudnienia i do funkcjonowania na rynku.

Na pierwszym stopniu (inżynierskim) kierunku Informatyka zmodyfikowany został program kształcenia poprzez wprowadzenie sześciu nowych przedmiotów obieralnych: Inżynieria baz danych, Programowanie aplikacji mobilnych, Programowanie w chmurze obliczeniowej, Projektowanie interfejsu i ergonomia systemów, Inżynieria systemów mobilnych, Grafika i dźwięk w urządzeniach mobilnych. W nowym programie studiów pojawiły się też przedmioty fakultatywne, takie jak: Media społecznościowe, Narzędzia do zarządzania usługami w chmurze Oprogramowanie na żądanie w Internecie-integracja. Zmianom poddane zostały treści czterech istniejących przedmiotów: Bazy danych, Inżynieria oprogramowania, Narzędzia Internetowe i Usługi w sieciach rozległych. Nowe przedmioty obieralne i fakultatywne znacznie rozszerzają i unowocześniają ofertę edukacyjną oraz pozwalają studentom modyfikować swoją ścieżkę kształcenia.

Modyfikacja oferty kształcenia na kierunku Informatyka realizowana jest w ścisłej współpracy z pracodawcami – firmami IT Lubelszczyzny. Współpraca ta obejmuje: indywidualne konsultacje z praktykami, seminaria i panele dyskusyjne oraz konferencje z udziałem wiodących firm IT regionu.

Projekt ogólnouczelniany.
Zespół odpowiedzialny za projekt w Instytucie:

Oficjalna strona projektu: http://www.kwalifikacje.pollub.pl