politechnikaprzyszlosciInstytut Informatyki jest jednym z wykonawców projektu „Politechnika przyszłości – dostosowanie oferty do potrzeb rynku pracy i GOW” finansowanego z programu POKL 4.3 (nr projektu: POKL. 04.03.00-00-129/12).

Głównym celem projektu jest wzbogacenie oferty dydaktycznej dostosowane do bieżących i przyszłych potrzeb Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW), poprzez uruchomienie nowych, unikalnych w skali województwa studiów podyplomowych.

W ramach projektu zostały przygotowane nowe studia podyplomowe: Współczesne Technologie Informatyczne – Tworzenie aplikacji mobilnych (WTI-TAM). Przygotowanie studiów obejmowało:

 • Opracowanie programu studiów i szczegółowych sylabusów przedmiotów (zgodnie z zasadami KRK).
 • Opracowanie i udostępnienie na platformie Moodle Instytutu Informatyki kursów e-learningowych przygotowujących kandydatów do uczestnictwa w studiach oraz uzupełniających zajęcia regularne.
 • Przygotowanie materiałów pomocniczych do ćwiczeń – workbooków.
 • Zakup urządzeń i budowa nowoczesnego laboratorium programowania aplikacji na urządzenia mobilne.

Program studiów obejmuje następujące przedmioty:

 • Bazy danych w technologiach mobilnych
 • GIS i GPS w aplikacjach mobilnych
 • Podstawy technologii baz danych
 • Programowanie aplikacji dla systemu Android
 • Programowanie aplikacji dla systemu iOS
 • Programowanie aplikacji dla systemu Windows Phone
 • Programowanie obiektowe – C#
 • Programowanie obiektowe – Java
 • Programowanie obiektowe – Objective C
 • Projektowanie systemów mobilnych
 • Tworzenie mobilnych aplikacji internetowych
 • Urządzenia i technologie mobilne

Projekt ogólnouczelniany.
Zespół odpowiedzialny za projekt w Instytucie:

Oficjalna strona projektu: http://www.politechnika-przyszlosci.pollub.pl/