Uzawodowienie inżynierskiego kształcenia informatyków na Politechnice Lubelskiej

Projekt “Uzawodowienie inżynierskiego kształcenia informatyków na Politechnice Lubelskiej” jest projektem mobilności realizowanym w ramach akcji Leonardo da Vinci.
Projekt ten zakłada wymianę doświadczeń w zakresie wypracowanie nowego podejścia do metod definiowania programu kształcenia (w aspektach efektów kształcenia), jego konstrukcji (modułowość i elastyczność) oraz praktyczności (uzawodowienia) kształcenia.

Celem projektu jest opracowanie metod uzadowodnienia na I poziomie kształcenia na kierunku Informatyka, który należy do kierunków strategicznych PL. Poprzez zapoznanie się z najlepszymi europejskimi praktykami profesjonalizacji kształcenia wyższego uczestnicy projektu będą mogli wypracować metody i dokumenty związane z uzadowodowieniem edukacji na I poziomie kształcenia w PL na kierunku Informatyka. Jednym z istotnych rezultatów projektu będzie opracowanie zestawu zasad, szablonów i procedur obowiązujących przy organizacji i realizacji kształcenia zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem zasad współpracy z przedsiębiorstwami. Będzie on obejmował takie aktywności jak praktyki i staże zawodowe w przedsiębiorstwach, udział studentów w wymianach oraz projektach edukacyjnych i zawodowych, wykorzystanie dodatkowych narzędzi współpracy między uczelnią a otoczeniem biznesowym.
Oczekiwanym rezultatem projektu będzie przygotowanie uczelni do rozpoczęcia kształcenia zawodowego na I poziomie na kierunku Informatyka i zwiększenie efektywności wykorzystania technik rozwoju zawodowego.

Wymiany odbędą sie w uczelniach w różnych krajach europejskich. Uczelnie przyjmujące mają bardzo duże doświadczenie w zawodowym kształceniu na poziomie szkoły wyższej oraz silne związki z przemysłem (w obszarach kształcenia, nauki i wdrożeń). Ponadto w projekcie zaangażowane będą firmy ICT z regionu, które wniosą wsparcie w postaci doradztwa w zakresie identyfikacji potrzeb rynku pracy oraz współpracy przy ocenie i dostosowaniu do polskich realiów procedur i doświadczeń dotyczących procesów uzawodowienia pozyskanych od zagranicznych partnerów.
W projekcie uczestniczą uniwersytety partnerskie z Niemiec, Słowenii, Finlandii i Francji:

  • Beuth Hochschule für Technik Berlin, Niemcy
  • Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, Słowenia/
  • Savonia-ammattikorkeakoulu, Finlandia
  • Uniwersytet Pierre-Mendès-France, Francja

Ponadto chęć udziału w projekcie potwierdziły firmy i organizacje ICT z regionu: Abak-Soft, Mikrobit, Ideopolis, Wschodni Klaster ICT, Karo-Studio.

Do wzięcia udziału w rekrutacjach zapraszamy pracowników Wydziału związanych z edukacją studentów I stopnia kierunku Informatyka.

Terminy wyjazdów:

Grenoble, Francja: 22.04.2014 – 28.04.2014 r.

Celje, Słowenia: 29.06-05.07.2014

Kuopio, Finlandia: 12.10-18.10.2014

Berlin, Niemcy: 2.11-7.11.2014

Na każdą z wymian prowadzona będzie rekrutacja, ok. 2-3 miesięcy przed terminem wyjazdu.

Szczegóły realizacji projektu, dokładne terminy rekrutacji oraz wszelkie informacje o projekcie są dostępne na stronie: http://uiki.cs.pollub.pl/

Kierownik projektu: dr inż. Malgorzata Plechawska-Wojcik