Projekt: 3D Digital Silk Road

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (www.nawa.gov.pl) w ramach programu „Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe” sfinansowała projekt Politechniki Lubelskiej: „3D Digital Silk Road” – digitalizacja zabytków Jedwabnego Szlaku w Uzbekistanie (https://cs.pollub.pl/projects/3d-digital-silk-road-digitalizacja-zabytkow-jedwabnego-szlaku-w-uzbekistanie/).

Projekt był realizowany w okresie od 1.10.2019 do 30.09.2022. Budżet projektu wynosił trochę ponad 1 mln zł. Kierownikiem projektu była dr inż. Elżbieta Miłosz z Katedry Informatyki Wydziału Elektrotechniki i Informatyki. Celem projektu było prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinie digitalizacji zabytków kultury Jedwabnego Szlaku w Uzbekistanie podczas wypraw naukowych przez specjalistów z laboratorium Lab3D Katedry Informatyki we współpracy z partnerami z Uzbekistanu oraz rozpowszechnianie wyników badań poprzez międzynarodowe konferencje naukowe, seminaria naukowe, szkolenia praktyczne, monografie i portal internetowy silkroad3d.com.

Partnerami w projekcie były cztery uczelnie wyższe z Uzbekistanu:

 • National University of Uzbekistan (NUU) (koordynator NUU: Dilbar Mukhamedova)
 • Samarkand State University (SamSU) (koordynator SamSU: Rahim Kayumov)
 • Chirchik State Pedagogical Institute (CSPI) (koordynator CSPI: Bakhodir Eshchanov)
 • Urgench State University (USU) (koordynator USU: Utkir Abdullaev).

W ramach poszczególnych zadań projektu zrealizowano:

 • Zorganizowano Kick-off meeting (3-5.02.2020), w ramach którego omówiono zadania projektu i zasady współpracy z czteroma koordynatorami ze strony czterech uczelni uzbeckich-Partnerów projektu.
 • Zrealizowano 5 wypraw naukowo-badawczych:
  1. a) I wirtualna (maj 2021, okres pandemii Covid-19), skanowano przedmioty ceramiczne artysty Baturowa i uzbeckie nakrycia głowy rękami pracowników Samarkand State University pod zdalnym kierownictwem specjalistów z Politechniki Lubelskiej z wykorzystaniem technologii internetowych https://silkroad3d.com/?page_id=2012&lang=pl
  2. b) II do Taszkientu, Chirchika i Samarkandy (16-28.08.2021) – zeskanowano blisko 60 artefaktów muzealnych i trzy duże obiekty architektoniczne, przeprowadzono dwa seminaria naukowe w 2 uczelniach partnerskich, pozyskano 130 GB danych https://silkroad3d.com/?page_id=2094&lang=pl
  3. c) III do Urgencza i Chiwy (10-23.10.2021) – zeskanowano kilkadziesiąt małych obiektów muzealnych w Urgenczu oraz Chiwie i kilka dużych obiektów w wewnętrznym mieście Chiwy – Iczan Kala, przeprowadzono seminarium naukowe w Urgench State University https://silkroad3d.com/?page_id=2242&lang=pl
  4. d) IV do Samarkandy (5-18.05.2022) – zeskanowano 6 dużych kompleksów architektonicznych Samarkandy i Shahrisabz oraz ponad 20 małych obiektów muzealnych https://silkroad3d.com/?page_id=3011&lang=pl
  5. e) V do Buchary (5-12.06.2022) – zeskanowano 5 dużych obiektów architektonicznych i kilkadziesiąt małych artefaktów z muzeum Twierdzy Bucharskiej https://silkroad3d.com/?page_id=3103&lang=pl .
 • W ramach tego zadania:
  1. a) Przeprowadzono obróbkę danych z I wirtualnej wyprawy, w wyniku której powstały dwie mini wystawy modeli 3D: 12 prac artysty-ceramika H. Baturowa i 12 uzbeckich nakryć głowy https://silkroad3d.com/?page_id=2638&lang=pl
  2. b) Przeprowadzono obróbkę danych z II wyprawy pozyskując w sumie: 24 modeli 3D obiektów muzealnych, 5 panoram 3D dużych obiektów i 5 panoram VR do okularów 3D https://silkroad3d.com/?page_id=2707&lang=pl , https://silkroad3d.com/?page_id=2717&lang=pl , https://silkroad3d.com/?page_id=2730&lang=pl , https://silkroad3d.com/?page_id=2732&lang=pl , https://silkroad3d.com/?page_id=2734&lang=pl
  3. c) Przeprowadzono obróbkę danych z III wyprawy pozyskując w sumie: 20 modeli 3D obiektów muzealnych, 8 panoram 3D dużych obiektów i 7 panoram VR do okularów 3D: https://silkroad3d.com/?page_id=2894&lang=pl , https://silkroad3d.com/?page_id=2915&lang=pl , https://silkroad3d.com/?page_id=3166&lang=pl , https://silkroad3d.com/?page_id=3173&lang=pl , https://silkroad3d.com/?page_id=3176&lang=pl , https://silkroad3d.com/?page_id=3179&lang=pl , https://silkroad3d.com/?page_id=3182&lang=pl
  4. d) Przeprowadzono obróbkę danych z IV wyprawy pozyskując w sumie: 26 modeli 3D obiektów muzealnych, 15 panoram 3D dużych obiektów i 11 panoram VR do okularów 3D: https://silkroad3d.com/?page_id=3389&lang=pl , https://silkroad3d.com/?page_id=3235&lang=pl , https://silkroad3d.com/?page_id=3233&lang=pl , https://silkroad3d.com/?page_id=3231&lang=pl , https://silkroad3d.com/?page_id=3229&lang=pl , https://silkroad3d.com/?page_id=3225&lang=pl
  5. e) Przeprowadzono obróbkę danych z V wyprawy pozyskując w sumie: 22 modeli 3D obiektów muzealnych, 12 panoram 3D dużych obiektów i 10 panoram VR do okularów 3D: https://silkroad3d.com/?page_id=3378&lang=pl , https://silkroad3d.com/?page_id=3262&lang=pl , https://silkroad3d.com/?page_id=3260&lang=pl , https://silkroad3d.com/?page_id=3258&lang=pl , https://silkroad3d.com/?page_id=3256&lang=pl , https://silkroad3d.com/?page_id=3254&lang=pl
 • Zorganizowano I międzynarodową konferencję w Politechnice Lubelskiej (13-15.12.2021) „IT in Cultural Heritage of the Silk Road” (IT-CHSR’2021) https://silkroad3d.com/?page_id=2420&lang=pl, w której wzięło udział ponad 50 osób, pracowników Politechniki Lubelskiej, uczelni partnerskich i pracowników muzeów z Uzbekistanu, wygłoszono 37 referatów, przygotowano dwie monografie pokonferencyjne:
  1. a) “Cultural Heritage of Uzbekistan : From Petroglyphs to the Present Days” (27.05.2022) http://bc.pollub.pl/dlibra/publication/14029/edition/13686
  2. b) “Computer technologies in sharing the cultural heritage and education of the Silk Road from Uzbekistans” (11.07.2022) http://bc.pollub.pl/dlibra/publication/14100/edition/13757
 • Zorganizowano dwie wystawy multimedialne w holu Biblioteki Politechniki Lubelskiej:
  1. a) I wystawę multimedialną: „Uzbekiscanning: LUT’s Scientific Expeditions 2021”, prezentującej przebieg dwóch wypraw naukowych z 2021 r w Uzbekistanie (2 -31.12.2021). Przygotowano 50 zdjęć dużego formatu, postery, prezentację multimedialną i wydano album o wystawie https://silkroad3d.com/?page_id=2449&lang=pl
  2. b) II wystawę multimedialną: „Uzbekiscanning: LUT’s Scientific Expeditions 2022”, prezentującej przebieg dwóch ostatnich wypraw naukowych w Uzbekistanie (25.08.-8.09.2022). Przygotowano 53 zdjęcia dużego formatu, postery, prezentację multimedialną i wydano album o wystawie. Przygotowano również zdjęcia małego formatu przeznaczone na wystawę w Uzbekistanie w ramach II międzynarodowej konferencji. https://silkroad3d.com/?page_id=3397&lang=pl
 • Zorganizowano w Politechnice Lubelskiej trzy szkolenia dla Partnerów z Uzbekistanu:
  1. a) Szkolenie nr 1: „Skanowanie 3D małych obiektów”, w którym uczestniczyło 12. Partnerów z 4. uzbeckich uczelni (15-19.11.2021) https://silkroad3d.com/?page_id=2391&lang=pl
  2. b) Szkolenie nr 2: „Skanowanie 3D dużych obiektów”, w którym uczestniczyło 12. Partnerów z 4. uzbeckich uczelni (23-27.05.2022) https://silkroad3d.com/?page_id=3058&lang=pl
  3. c) Szkolenie nr 3 dla Partnerów z Uzbekistanu „Metody zapewnienia trwałości rezultatów projektu 3D Digital Silk Road po jego zakończeniu”, w którym uczestniczyło 4. koordynatorów z 4. uzbeckich uczelni (19-24.09.2022) https://silkroad3d.com/?page_id=3679&lang=pl
 • Przygotowano i wydano drukiem monografię naukową: „3D Information Technology in the Protection and Popularization of a Cultural Heritage of a Silk Road” http://bc.pollub.pl/dlibra/publication/14114
 • Udokumentowano wszystkie prace związane z realizacją projektu na portalu internetowym silkroad3d.com w 4 językach: angielskim, polskim, rosyjskim i uzbeckim, wykonano stosowne tłumaczenia treści na język rosyjski i uzbecki. Na portalu umieszczono modele i panoramy 3D oraz panoramy VR do okularów 3D z pięciu wypraw. W aktualnościach na portalu umieszczono również linki do artykułów i stron uzbeckich opisujące ww. działania w ramach projektu https://silkroad3d.com
 • Przygotowano i przeprowadzono II konferencję międzynarodową w Uzbekistanie „3D Digital Silk Road Project” (3DSR’2022), podsumowującą rezultaty projektu. Konferencja odbyła się w 3 miastach Uzbekistanu: w Taszkiencie (w National University of Uzbekistan), w Chirchikie (w Chirchik State Pedagogical University) oraz w Samarkandzie (w Samarkand State University oraz Registan Ensamble). W ramach konferencji, w której uczestniczyło ponad 50 uczestników, przygotowano i wygłoszono 31 referatów. Program konferencji oraz tezy wszystkich wystąpień zostały opublikowane na portalu internetowym https://silkroad3d.com/?page_id=3410&lang=pl. Podczas konferencji zaprezentowano wystawę multimedialną „Uzbekiscanning: LUT’s Scientific Expeditions 2022” (zdjęcia małego formatu), prezentująca przebieg wypraw naukowo-praktycznych, realizowanych w 2022 r. w ramach projektu NAWA „3D Digital Silk Road”. https://silkroad3d.com/?page_id=3410&lang=pl
 • Przeprowadzono w kwietniu 2021 w okresie pandemii Covid-19 web-szkolenie “Skanowanie 3D małych artefaktów przy pomocy nisko kosztowych skanerów” zorganizowane w trybie zdalnym przez Politechnikę Lubelską dla pracowników uczelni partnerskich z Uzbekistanu, przygotowujące pracowników Samarkand State University do samodzielnego skanowania małych przedmiotów https://silkroad3d.com/?page_id=1998&lang=pl
 • Zorganizowano w czasach pandemii Covid-19 (8-9.01.2021) web-konferencję „Jedwabny szlak – dziedzictwo kultury Azji i Europy”, w której wzięło udział ponad 40 pracowników uczelni i placówek muzealnych Uzbekistanu i Polski. https://silkroad3d.com/?page_id=1747&lang=pl. Opublikowano dwie monografie pokonferencyjne:
  1. a) “Tangible Cultural Heritage of the Silk Road from the Area of Modern Uzbekistan” http://bc.pollub.pl/dlibra/publication/13931/edition/13595/content?ref=desc
  2. b) “Intangible Cultural Heritage of the Silk Road from the Area of Modern Uzbekistan” http://bc.pollub.pl/dlibra/publication/13939/edition/13600/content?ref=desc
 • W ramach zadania nr 12:
  1. a) Opublikowano 5 artykułów naukowych w czasopismach indeksowanych:
   1. i) Comparative Analysis of Digital Models of Objects of Cultural Heritage Obtained by the “3D SLS” and “SfM” Methods / Marcin Barszcz, Jerzy Montusiewicz, Magdalena Paśnikowska-Łukaszuk and Anna Sałamacha // Applied Sciences.- 2021, vol. 11, nr 12, s. 1-20 https://doi.org/10.3390/app11125321
   2. ii) Methodology of 3D Scanning of Intangible Cultural Heritage—The Example of Lazgi Dance / Maria Skublewska-Paszkowska, Paweł Powroźnik, Jakub Smołka, Marek Miłosz, Edyta Łukasik, Dilbar Mukhamedova and Elżbieta Miłosz // Applied Sciences.- 2021, vol. 11, nr 23, s. 1-17 https://doi.org/10.3390/app112311568
   3. iii) Structured-light 3D scanning of exhibited historical clothing—a first-ever methodical trial and its results / Jerzy Montusiewicz, Marek Miłosz, Jacek Kęsik and Kamil Żyła // Heritage Science.- 2021, vol. 9, nr 1, s. 1-20 https://doi.org/10.1186/s40494-021-00544-x
   4. iv) Preliminary Application of the Algorithm Highlighting Petroglyph Patterns / Piotr Wójcicki, Sylwester Korga, Marek Miłosz // Applied Sciences.- 2022, vol. 12, nr 3, s. 1-14 https://doi.org/10.3390/app12031660
   5. v) Virtual scientific expedition for 3D scanning of museum artifacts in the COVID-19 period – The methodology and case study / Marek Miłosz, Jerzy Montusiewicz, Jacek Kęsik, Kamil Żyła, Elżbieta Miłosz, Rahim Kayumov, Nodir Anvarov // Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage.- 2022, vol. 26, s. 1-10 https://doi.org/10.1016/j.daach.2022.e00230
  2. b) Przygotowano 4 referaty i prezentacje na konferencji wirtualnej INTED 2021 (8-9.03.2021) https://silkroad3d.com/?page_id=1886&lang=pl
   1. i) 3D MODELLING OF SILK ROAD ARTEFACTS AS A TOPIC FOR REMOTE PROFESSIONAL STUDENT VOCATIONAL INTERNSHIPS DURING THE COVID-19 PANDEMIC (Marcin Barszcz, Jerzy Montusiewicz, Tomasz Nowicki, Rahim Kayumow)
   2. ii) DISTANCE TEACHING OF 3D MODEL POST-PROCESSING ON THE EXAMPLE OF ARTEFACTS FROM THE SILK ROAD AREA (Krzysztof Dziedzic, Sylwester Korga, Stanisław Skulimowski)
   3. iii) EXTENDING COMPUTER GRAPHICS CURRICULUM BY CULTURAL HERITAGE-RELATED ASPECTS – SILK ROAD ARTIFACTS CASE STUDY (J. Kęsik, K. Żyła)
   4. iv) FORCED VIRTUALIZATION OF INTERNATIONAL PROJECTS – METHODS, TOOLS, PROBLEMS (E. Milosz, M. Charytanowicz)
  3. c) Wystąpiono z 2. referatami na konferencji ICL2022, która odbyła się w Wiedniu w Austrii (29-30.09.2022):
   1. i) Creating Mobile VR Visualisations of 3D Objects from Area of the Silk Road/ Montusiewicz J., Skulimowski S., Barszcz M., Kayumov R..
   2. ii) Practical Aspects of Using 3D technology to Disseminate Cultural Heritage Among Visually Impaired People / Montusiewicz J., Barszcz M., Korga S.
  4. d) Wystąpiono z 3. referatami na konferencji międzynarodowej “Modern problems of applied mathematics and information technology”, która odbyła się w Bucharskim Uniwersytecie Państwowym w Bucharze w Uzbekistanie (7.06.2022):
   1. i) Modern problems of 3D scanning of cultural heritage objects – “3D Digital Silk Road” project // Elżbieta Milosz, Jerzy Montusiewicz, Marek Milosz, Rahim Kayumov
   2. ii) Digital documentation of monuments – modern information technologies and methodologies // Tomasz Szymczyk, Jacek Kęsik, Jerzy Montusiewicz, Khonkul Samarov,Utkir Abdullayev
   3. iii) Virtual museum for education and popularization of cultural heritage // Stanisław Skulimowski, Marek Milosz, Dilbar Mukhamedova, Samariddin Mustafokulov

 

Wskaźniki-rezultaty uzyskane w trakcie projektu są następujące:

Lp. Nazwa rezultatu Planowana we wniosku liczba/jednostka miary Osiągnięta liczba/jednostka miary
1.         Dane z digitalizacji obiektów rzeczywistych 320 GB 496 GB
2.         Cyfrowe postaci zdigitalizowanych obiektów 80 modeli 3D

20 panoram 3D

12 panoram VR do okularów 3D

116 modeli 3D

40 panoram 3D

33 panoramy VR do okularów 3D

3.         Artykuły naukowe 40 114
4.         Monografia) 1 w j. angielskim 5 w j. angielskim
5.         Wystawy multimedialne 2 wystawy:

90 zdjęć

2 prezentacje multimedialne

3 wystawy:

98 zdjęć

2 prezentacje multimedialne

6.          Rozbudowany portal internetowy silkroad3d.com o nową zawartość informacyjną w 3. językach: angielski, rosyjski, uzbecki. Dwukrotne zwiększenie przestrzeni dyskowej, jaką zajmuje portal na serwerze do 2 GB

Skala oddziaływania: 500 osób

Zajętość dysku danymi portalu: 20,65 GB

Stan licznika odwiedzin do dnia 30.09.2022 wynosi: 43 385 (wg statystyki na stronie portalu).

Skala oddziaływania: aktualnie 6856 różnych użytkowników z 123 krajów wielokrotnie odwiedzało portal (wg Google Analytics)

7.         Przyrost wiedzy i umiejętności pracowników uczelni Partnerów w zakresie skanowania 3D Wzrost o 50 % Wzrost o 60%
8.         Publikacja artykułów w czasopismach indeksowanych 4 5
9.         Udział w konferencjach międzynarodowych z wystąpieniem 6 9

 

Znaczki wypraw i konferencji: