Skanowanie 3D szat liturgicznych

Pracownicy Katedry Informatyki Politechniki Lubelskiej, Muzeum Archidiecezjalnego Sztuki Religijnej w Lublinie oraz Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rozpoczęło współpracę przy projekcie dotyczącym skanowania 3D szat liturgicznych. Przypuszczalnie jest to pierwszy tego typu projekt w Polsce. Na początku digitalizacja 3D  będzie dotyczyć 3 ornatów z Muzeum KUL oraz 3 sztuk szat liturgicznych z Muzeum Archidiecezjalnego.

Skanowanie będą realizowali pracownicy związani z „Lab 3D” Katedry Informatyki pod kierunkiem prof. Jerzego Montusiewicza. Cyfryzacja szat liturgicznych: ornatów, tunik oraz kap będzie wykonana w kilku technologiach: skanowanie laserowe, skanowanie w technologii światła strukturalnego oraz przy zastosowaniu fotogrametrii. Celem takiego podejścia jest przeprowadzenie badan nad przydatnością i efektywnością poszczególnych technologii do takich obiektów, jakimi są szaty liturgiczne.

W środę 3 stycznia 2024 r. rozpoczęto już prace wstępne do realizacji projektu w gościnnych murach magazynu Muzeum Archidiecezjalnego. Katedrę Informatyki reprezentował Prof. Jerzy Montusiewicz i Anna Sałamacha, Muzeum KUL – Prof. Agnieszka Bender (dyrektor muzeum) oraz Anna Szlązak-Nowak, zaś Muzeum Archidiecezjalne – pani Jagoda Maryjewska. Za zgodą Dyrektora Muzeum Archidiecezjalnego Ks. Łukasza Trzcińskiego przygotowano w pomieszczeniach muzeum stanowiska badawcze, pozyskano 2 manekiny oraz dokonano wyboru ornatów na pierwsze skanowania.