Spotkanie w Konsulacie Generalnym RP w Chicago

W dniu 7 lipca 2023 r., na zaproszenie Konsula Generalnego RP w Chicago (IL, USA), delegacja Katedry Informatyki Politechniki Lubelskiej w osobach profesorów uczelni dr hab. inż. Jerzego Montusiewicza i dr inż. Marka Miłosza spotkała się z Konsulem Generalnym RP w Chicago Panem Pawłem Zyzakiem, pracownikiem konsulatu Panem Janem Sochaczewskim i działaczami polonijnymi w USA Panami Ianem Pitczerem i Danielem Pogorzelskim.

Spotkanie odbyło się w bardzo miłej oraz jednocześnie roboczej atmosferze i dotyczyło skanowania 3D dziedzictwa kulturowego Polonii w Chicago i okolicach. Zespół Katedry Informatyki zaprezentował swoje dotychczasowe osiągnięcia w zakresie skanowania 3D dziedzictwa kulturowego oraz jego upowszechniania w świecie cyfrowym. Zaprezentowano portale: silkroad3d.com, polskiedziedzictwo3d.eu i carpatia3d.com. Omówiono perspektywy na dalsze wspólne działania.