Sukces Katedry Informatyki – NAWA przyznała finansowanie dwóm projektom

W końcu 2019 roku Katedra Informatyki uzyskała finansowanie dwóch projektów w ramach różnych programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

Są to projekty programu Akademickie Partnerstwo Międzynarodowe:

  • 3D Digital Silk Road

oraz projekt programu KATAMARAN:

  • Mobile Application Development – Joint Master Studies in English

Łącznie, uzyskane finansowanie przekracza 1,7 mln zł.

Celem projektu „3D Digital Silk Road” jest intensyfikacja działań Katedry Informatyki w obszarze digitalizacji dziedzictwa kulturowego Centralnej (Średniej) Azji, a w szczególności zabytków i artefaktów archeologicznych pozostałych po Jedwabnym Szlaku. Zapewni on również możliwość dalszych wspólnych badań naukowych nad technikami digitalizacji 3D oraz udostępniania jej rezultatów, między innymi poprzez portal 3D Digital Silk Road (silkroad3D.com).

Celem projektu „Mobile Application Development – Joint Master Studies in English” jest przygotowanie, uruchomienie i rozpoczęcie naboru na studia magisterskie na kierunku Informatyra razem z Narodowym Uniwersytetem Uzbekistanu (Taszkient, Uzbekistan) prowadzące do podwójnego dyplomu.