Technologie 3D w muzealnictwie – seminarium w Kozłówce

W dniu 15 stycznia 2018 roku w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce odbędzie się pierwsze seminarium naukowo-praktyczne „Technologie 3D w muzealnictwie” przedstawiające wyniki prac Instytutu Informatyki w obszarze zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych oraz komputerowych metod w grafice 3D w muzealnictwie.

Organizatorami seminarium są Muzeum Zamoyskich w Kozłówce (dyrektor Anna Fic-Lazor) i Instytut Informatyki Politechniki Lubelskiej (dr hab. inż. Jerzy Montusiewicz, prof. PL) oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne Oddział Lubelski (dr inż. Marek Miłosz). Seminarium zostało objęte patronatem honorowym przez Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego oraz Jego Magnificencję prof. dr hab. inż. Piotra Kacejkę Rektora Politechniki Lubelskiej, zaś patronem medialnym będzie TVP 3 Lublin.

Kontakt: it@muzeumzamoyskich.pl, j.montusiewicz@pollub.pl, m.milosz@pollub.pl

Program seminarium:

Rejestracja uczestników   10:00 – 11:00
Powitanie gości

Prowadzenie sesji: dr hab. inż. Dariusz Czerwiński,
                                  prof.PL, Dyrektor Instytutu
                                  Informatyki

Sesja 1

Anna Fic-Lazor

 

11:00 – 11:10

 

1.    Technologie 3D i pojęcia z nimi związane – wprowadzenie dla nieinformatyków dr hab. inż. Jerzy Montusiewicz, prof. PL 11:10 – 11:25
2.    Skanowanie i wizualizacja wnętrz dr inż. Krzysztof Dziedzic 11:25 – 11:40
3.    Obiekty muzealne Kozłówki w technologii 3D dr inż. Jacek Kęsik 11:40 – 11:55
Przerwa kawowa

Sesja 2

   
4.    Tworzenie muzeów dla osób niewidomych dr hab. inż. Jerzy Montusiewicz, prof. PL 12:30 – 12:45
5.    Ekspozycja w wirtualnej rzeczywistości dr Marcin Barszcz 12:45 – 13:00
6.    Artefakty materialne muzeów Samarkandy, Uzbekistan dr inż. Marek Miłosz 13:00 – 13:15
7.    Współpraca uczelni technicznych i placówek muzealnych na przykładzie Politechniki Lubelskiej i Muzeum Zamoyskich w Kozłowce
– dyskusja
Moderator:

dr inż. Marek Miłosz

13:15 – 13:30
8.    Rozwiązania 3D prezentacja działania TPI sp. z o.o. 13:30 – 14:00

 

                                   Obiad   14:00 – 14:30
Zwiedzanie Muzeum Zamoyskich   14:30 – 15:00

Organizatorzy: Anna Fic-Lazor, dr hab. inż. Jerzy Montusiewicz, prof. PL i dr inż. Marek Miłosz

Ulotka informacyjna (PDF)

Ad. 1. W prezentacji „Technologie 3D i pojęcia z nimi związane – wprowadzenie dla nieinformatyków” zostaną omówione podstawowe pojęcia związane z informatycznymi technologiami i technikami 3D, takie jak skaner i proces skanowania, druk 3D i jego technologie, chmura punktów, światło strukturalne, model siatkowy 3D, tekstura, pre- i postprocesing, wirtualna rzeczywistość i immersja.

Ad. 2. W prezentacji „Skanowanie i wizualizacja wnętrz”  zostaną omówione możliwości wykorzystania skanera Faro pracującego w technologii laserowej w połączeniu z zapisem tekstur digitalizowanych obiektów przez wykonywanie serii zdjęć. Autor przedstawi wybrane elementy procedur obróbki pozyskanych punktów oraz możliwość wygenerowania: obiektu w postaci chmury punktów poprzez zagregowanie obrazów składowych, trójwymiarowego modelu siatkowego, zbioru zdjęć panoramicznych. Zostanie również przedstawiony sposób przemieszczania się po obiekcie i możliwości jego oglądania. Całość zostanie zilustrowania obrazami powstałymi po skanowaniu kaplicy oraz jednej z sal Pałacu Zamoyskich w Kozłówce oraz wnętrz Pałacu Morskich (ob. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury) w Lublinie.

Ad. 3. W prezentacji „Obiekty muzealne Kozłówki w technologii 3D” zostaną omówione przykładowe  prace wykonane w muzeum. Są wśród nich: skanowanie 3D uszkodzonej ramy obrazu, wraz z jej obróbką oraz wirtualną rekonstrukcją uszkodzonych fragmentów; digitalizacja 3D obiektów trudno skanowalnych na przykładzie chińskiej figurki porcelanowe wraz z procesem jej obróbki, czy skanowanie 3D pianomelodikonu i główne etapy procedury jego obróbki w celu uzyskania zintegrowanej chmury punktów i modelu siatkowego. Na zakończenie autor omówi możliwości funkcjonalne skanera Artec Spider pracującego w technologii światła strukturalnego przeznaczonego do precyzyjnego procesu digitalizacji.

Ad. 4. „Tworzenie muzeów dla osób niewidomych” to prezentacja, który ma przybliżyć tą problematykę oraz omówić pewne koncepcje rozwiązań wprowadzonych pilotażowo w muzeach zagranicznych. Autor przedstawi dotychczasowe działania w tym zakresie. Należą do nich: proces digitalizacji 3D przez użyciu skanera Artec Eva pracującego w technologii światła strukturalnego, który również umożliwia przechwytywanie informacji o teksturach obiektu, wybrane etapy obróbki i proces generowania siatkowego obiektu 3D, czy proces postprocesingu i druku 3D. Całość zostanie zobrazowana pracami zrealizowanymi w Galerii Sztuki Socrealizmu w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

Ad. 5. „Ekspozycja w wirtualnej rzeczywistości” przedstawia etapy i działania, wymagane technologie oraz konieczne urządzenia do utworzenia ekspozycji w rzeczywistości wirtualnej (VR). Autor zaprezentuje główne etapy modelowania 3D przy wykorzystaniu programu 3ds Max (pomieszczenie i obiekty ekspozycji), przeniesienie trójwymiarowych modeli do środowiska Unity oraz wygenerowania świata w wirtualnej rzeczywistości na urządzenia mobilne typu smartfon. Całość działań zostanie zaprezentowana na przykładzie pokoju ucznia (hudżra) z danych pozyskanych w Naukowo-doświadczalnym Muzeum-laboratorium Samarkandzkiego Państwowego Uniwersytetu im. A. Nawoi w Uzbekistanie. Na zakończenie uczestnicy będą mogli doświadczyć immersji w wykreowaną wirtualną rzeczywistość.

Ad. 6. W prezentacji „Artefakty materialne muzeów Samarkandy, Uzbekistan” zostaną przedstawione wybrane prace zrealizowane w Naukowo-doświadczalnym Muzeum-laboratorium Samarkandzkiego Państwowego Uniwersytetu im. A. Nawoi oraz Muzeum Afrosiyob. Autor przedstawi proces skanowania 3D artefaktów muzealnych przy użyciu skanerów Artec Eva i Artec Spider oraz efekty ich obróbki. Zaprezentowane zostaną wirtualne modele 3D eksponatów pochodzących głównie z wykopalisk. Eksponaty są datowane od II w. przed naszą erą do wieku XIV naszej ery: dzbany, naczynia i ich fragmenty, czarki, misy, fragmenty gzymsów oraz ossarium i czaszki.