Trójwymiarowa archiwizacja wykopalisk archeologicznych w Lublinie przy ulicy Świętoduskiej

Pracownicy Laboratorium Programowania Systemów Inteligentnych i Komputerowych Technologii 3D „Lab 3D” – dr Marcin Barszcz, dr inż. Krzysztof Dziedzic, dr inż. Jacek Kęsik, oraz kierownik laboratorium dr hab. inż. Jerzy Montusiewicz, prof. PL w 2017 roku odwiedzali wielokrotnie stanowisko archeologiczne przy ul. Świętoduskiej w Lublinie. Prace wykopaliskowe prowadziła firma archeologiczna Archee z Lublina odkrywając osadnictwo od czasów wczesnośredniowiecznych aż po wiek XVII. Pracownicy „Lab 3D” wykonali wiele skanów in situ przy wykorzystaniu skanera laserowego Faro X330 oraz skanerów Artec Eva i Artec Spider pracujących w technologii światła strukturalnego. Niektóre skany artefaktów archeologicznych były wykonywane w siedzibie firmy. Więcej interesujących informacji o przebiegu prac wykopaliskowych, odkrytych stanowiskach archeologicznych, interpretacji odnalezionych artefaktów, a także trójwymiarowe modele przygotowane przez pracowników Instytutu Informatyki Politechniki Lubelskiej można znaleźć i obejrzeć na filmie pt. „Tajemnice dawnego targu. Wczesnośredniowieczna osada” wyreżyserowanego przez Jacka Jeremicza reprezentującego Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=_HWGrgpiuYw&t=149s

Miłego oglądania.