TRUNAK. Trzecie seminarium robocze w Lublinie, Polska (04-08.03.2019)

W dniach 4-8.03.2019 w Lublinie odbyło się trzecie seminarium praktyczne poświęcone tworzeniu modelu autonomii szkolnictwa wyższego w Kazachstanie. Seminarium zorganizował Instytut Informatyki Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich uczelni-partnerów z Kazachstanu, przedstawiciele Ministerstwa Opieki Zdrowotnej i Rozwoju Społecznego Kazachstanu. W roli ekspertów uczestniczyli przedstawiciele uczelni-partnerów z Unii Europejskiej. Politechnikę Lubelską reprezentował i organizował seminarium praktyczne dr inż. Marek Miłosz.

W trakcie seminarium przedstawione zostały rezultaty dwóch poprzednich seminariów roboczych w Lund i Lublanie. Przedstawiciele uczelni z UE zaprezentowali doświadczenia swoich krajów we wszystkich czterech wymiarach autonomii, zdefiniowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów. Utworzone dwa zespoły robocze (mieszane: przedstawiciele uczelni z Kazachstanu i eksperci z UE) zweryfikowały i udokładniły rozwiązania wypracowane w trakcie pierwszego i drugiego seminarium, a także zaproponowały nowe.

W trakcie seminarium roboczego uczestnicy wzięli udział w „International Seminar in Bioinformatics 2019. Appliance motion capture systems in medicine” oraz zwiedzaniu nowego budynku laboratoryjnego Politechniki Lubelskiej.

Kolejne dni seminarium były poświęcone prezentacji wypracowanych scenariuszy i rozwiązań.

Rezultaty trzech seminariów praktycznych będą stanowić podstawę do opracowania raportu o alternatywnych modelach autonomii szkolnictwa wyższego w Kazachstanie.

Seminarium upłynęło w miłej i roboczej atmosferze.