Ukończono badania jakości interfejsu aplikacji T1DCoach

W dniu 19 grudnia 2023 ukończono badania interfejsu aplikacji T1DCoach (popularna nazwa GABI, od nazwy cyfrowego bliźniaka i awatara dziecka chorego na cukrzycę typu 1) opracowanej przez zespół pracowników Katedry Informatyki w ramach projektu „Wspomaganie kształcenia w cukrzycy typu I u młodzieży – aplikacja mobilna T1DCoach” finansowanego przez NCBiR w ramach konkursu „Rzeczy są dla ludzi”. Prace zrealizowano w Laboratorium Analizy Ruchu i Ergonomii Interfejsów (LARiEI) przy Katedrze Informatyki.

Badania były przeprowadzone na grupie badawczej składającej się z 10. młodocianych pacjentów chorych na cukrzycę typu 1, 10. ich opiekunów (rodziców) oraz 10. edukatorów cukrzycy typu 1. Grupę badawczą wybrało, zorganizowało i „dostarczyło” Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Lubelski Oddział Regionalny. Proces koordynowała Pani Ewelina Gdela – przewodniczący Koła.

W badaniach wykorzystano następujące techniki badawcze, bardzo dobrze opanowane w LARiEI:

  • okulografia (z wykorzystaniem mobilnego eyetrackera),
  • myślenie na głos (z rejestracją audio i ręczną),
  • ankieta SUS (papierowa),
  • zogniskowany wywiad grupowy.

Pozyskane rezultaty badań, po ich obróbce, będą użyte w dalszym doskonaleniu interfejsu użytkownika aplikacji T1DCoach.