Wizyta studyjno-szkoleniowa w Uzbekistanie

W dniach 10-17 września 2021 grupa pięciu pracowników Katedry Informatyki przebywała w Taszkiencie i Samarkandzie (Uzbekistan). Wyjazd był związany z realizacją projektu „Mobile Application Development – Joint Master Studies in English” – MAD-MSE (PPI/KAT/2019/1/00005), finansowanego przez NAWA w ramach programu KATAMARAN. W trakcie pobytu odbyło się spotkanie z Panią Prorektor Narodowego Uniwersytetu Uzbekistanu (NUU, partner projektu) prof. Raimą Shirinovą. Na spotkaniu omówiono problemy uruchomienia naboru na opracowane w ramach projektu wspólne studia magisterskie i perspektywy dalszej współpracy w obszarze edukacji i nauki.

Odbyło się także spotkanie z potencjalnymi kandydatami na studentów wspólnych studiów. W trakcie spotkania zaprezentowano:

  • projekt MAD-MSE i jego rezultaty: program wspólnych studiów (dr inż. Marek Miłosz, prof. uczelni),
  • Politechnikę i Wydział Elektrotechniki i Informatyki (dr Edyta Łukasik, prodziekan WEiI ds. studenckich),
  • Polskę i miasto Lublin z punktu widzenia studentów (dr inż. Maria Skublewska-Paszkowska),
  • wybrane problemy studiowania przez obcokrajowców w Polsce i na Politechnice Lubelskiej (mgr inż. Monika Kaczorowska).

Odbyło się także spotkanie robocze z wykładowcami z NUU zaangażowanymi w realizację projektu.

Pracownicy Politechniki odbyli szkolenie (w większości praktyczne) z obszaru kultury Uzbekistanu z uwypukleniem różnic w stosunku do Polski. Zapoznano pracowników ze zwyczajami panującymi na uczelniach wyższych Uzbekistanu, organizacją roku akademickiego, materialną i niematerialną kulturą Uzbekistanu i jej dziedzictwem. Rolę trenera w szkoleniu pełniła Pani Prof. Dilbar Mukhamedowa z Narodowego Uniwersytetu Uzbekistanu.

W ramach szkolenia Pracownicy Politechniki odwiedzili najbardziej rozpoznawane miasto Uzbekistanu – Samarkandę.

Program wizyty