Ogłoszenie o rekrutacji na udział w wizycie studyjnej w University of South-Eastern Norway, Kongsberg w Norwegii

 

Biuro projektu
ETMO- Edukacja i kształcenie w obszarze analizy ruchu 3D
ogłasza rekrutację na wyjazd studyjny do uczelni University of South-Eastern Norway w Norwegii

Wyjazd jest dedykowanych do pracowników Politechniki Lubelskiej prowadzących zajęcia dydaktyczne.

 • Liczba uczestników: 5
 • Uczestnicy wyjazdu: Pracownicy naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni i naukowi Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej prowadzący zajęcia ze studentami na kierunku informatyka lub inżynieria biomedyczna min. 6 lat
 • Liczba dni wizyty: 4 dni
 • Cel wizyty: Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry naukowo-dydaktycznej, dydaktycznej i naukowej Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej prowadzącej zajęcia ze studentami w zakresie ruchu 3D
 • Opis wizyty: Uczestnictwo w wizycie studyjnej pozwoli nabyć nowe umiejętności dydaktyczne, które będą przydatne w pracy zarówno ze studentami krajowymi jak i zagranicznymi.  Realizacja wizyty zwiększy potencjał kadry Politechniki Lubelskiej poprzez udział w wizycie studyjnej, pozwoli na nawiązanie współpracy pomiędzy Politechniką Lubelską, a University of South-Eastern Norway oraz podniesie poziom kształcenia na kierunkach Informatyka i Inżynieria Biomedyczna Politechniki Lubelskiej.
 • Podmiot realizujący wizytę i miejsce szkolenia: Podmiotem realizującym szkolenie będzie uczelnia University of South-Eastern Norway, Kongsberg w Kongsberg w Norwegii.
 • Uczestnik dostaje certyfikat potwierdzający ukończenie wizyty.
 • Warunki kwalifikacji:
  • Liczba publikacji dotyczących analizy ruchu 3D
Liczba publikacji Liczba punktów
0 0
1-5 1
6-10 2
11-15 3
16-20 4
>20 5
  • Liczba lat prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunku informatyka lub inżynieria biomedyczna
Liczba lat pracy Liczba punktów
0-5 0
6 i więcej 1
  • Przynależność do kadry zarządzającej (max. 1 punkt).

 

Pracownicy zainteresowani uczestnictwem w wizycie studyjnej proszeni są o złożenie następujących dokumentów: formularz danych osobowych (załącznik 1), oświadczenie kwalifikowalności uczestnika (załącznik 2), list aplikacyjny oraz  orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy).

Dokumenty należy składać w Biurze Projektu (dr Paweł Powroźnik, tel.: 81 538 4354, e-mail: p.powroznik@pollub.pl), Budynek „Pentagon”, pok. 115, ul. Nadbystrzycka 36B, 20‑618 Lublin w terminie do dnia 04 stycznia 2023 r. do godz. 15:00. Dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem „Wizyta studyjna w University of South-Eastern Norway”.

Uwaga:

Pracownicy, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w szkoleniu powinni zapoznać się z aktualnymi zasadami bezpieczeństwa związanymi z epidemią COVID-19 oraz przestrzegać zaleceń w czasie wyjazdu za granicę (https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-podrozujacych).