Wizyta naukowców z Egiptu i Cypru w Lab 3D Katedry Informatyki

W dniu 13 grudnia 2023 roku  Katedra Informatyki gościła naukowców z Egiptu i Cypru. Grupa gościła w laboratorium naukowym Lab3D katedry.

W skład grupy gości wchodziły następujące osoby:

  • Prof. dr Hanan Gouda – Dziekan Arabskiego Instytutu Rozwoju Przywództwa Arabskiej Akademii Nauki, Technologii i Transportu Morskiego w Aleksandrii, były wiceminister edukacji Egiptu
  • Prof. dr Eiman Negm – prodziekan ds. kursów magisterskich w Arabskim Instytucie Rozwoju Przywództwa Arabskiej Akademii Nauki, Technologii i Transportu Morskiego w Aleksandrii
  • Dr Hanya Riad – starszy wykładowca w Arabskiej Akademii Nauki, Technologii i Transportu Morskiego w Aleksandrii
  • Dr Stelios Christophides – były inspektor Ministerstwa Edukacji i Kultury Cypru ds. szkolnictwa wyższego
  • Dr Kostantinos Papadamou, dyrektor generalny Trinomial Technologies Ltd. Cypr.

Grupa naukowców z Egiptu i Cypru realizowała projekt: Umiędzynarodowienie systemu nauczania kompetencji cyfrowych w oparciu o polskie badania naukowe. Koordynatorem projektu jest: Fundacja ECCC z Lublina.

W trakcie spotkania zespół Lab3D w składzie dr hab. inż. Jerzy Montusiewicz, prof. uczelni; dr inż. Marek Miłosz, prof. uczelni; dr inż. Jacek Kęsik; dr inż. Marcin Badurowicz i mgr inż. Stanisław Skulimowski zaprezentował osiągnięcia laboratorium w obszarze skanowania 3D, przetwarzania danych, druku 3D oraz technologii VR i AR. W trakcie spotkania szczególnie zaprezentowano osiągnięcia Lab3D w obszarze ochrony i propagowania dziedzictwa kulturowego ludzkości.

Prof. Jerzy Montusiewicz i Marek Miłosz przedstawili historię Lab3D i przegląd dotychczasowych prac laboratorium. Prof. Miłosz szczegółowo zaprezentował prace i ich wyniki zrealizowane w trakcie projektu „3D Digital Silk Road” – digitalizacja zabytków Jedwabnego Szlaku w Uzbekistanie (https://cs.pollub.pl/projects/3d-digital-silk-road-digitalizacja-zabytkow-jedwabnego-szlaku-w-uzbekistanie/).

Dr inż. Jacek Kęsik zaprezentował metody skanowania 3D obiektów z wykorzystaniem technologii światła strukturalnego i skanowania laserowego dużych obiektów, a także druku 3D.

Dr inż. Marcin Badurowicz i mgr. inż. Stanisław Skulimowski zaprezentowali w praktyce wykorzystanie technologii VR i AR na przykładzie obiektu dziedzictwa kulturowego z Uzbekistanu (mauzoleum proroka Pachlawi z Chiwy w Uzbekistanie) oraz wystaw wirtualnych.