Edukacja

Instytut Informatyki jest częścią Wydziału Elektrotechniki Informatyki, jednego z sześciu wydziałów Politechniki Lubelskiej. Zapewniamy studia pierwszego i drugiego stopnia, a także studia podyplomowe, w dziedzinie informatyki (Computer Science). Istnieją cztery zakłady w Instytucie: Programowania i Grafiki Komputerowej, Podstaw Informatyki i Analizy Numerycznej, Inżynierii Oprogramowania i Systemów Baz Danych oraz Ochrony Informacji.

Nowe specjalności na studiach magisterskich zostały niedawno przygotowane oraz uruchomione: Inżynieria Oprogramowania, Aplikacje Internetowe, Eksploatacja Systemów Informatycznych, Systemy Multimedialne i Systemy Telekomunikacyjne. Instytut prowadzi wykłady, laboratoria i zajęcia w takich dziedzinach jak: inżynieria oprogramowania, aplikacje internetowe, aplikacje mobilne, zarządzanie przedsięwzięciami IT, metody numeryczne i grafika komputerowa. Prowadzone są również badania w podobnych obszarach.

Absolwenci Instytytu są wysoko cenionymi specjalistami. Mamy również doświadczenie w tworzeniu sylabusów i programów nauczania.

Instytut pozwala również na wyrównywanie szans pomiędzy studentami z wysoko i nisko zurbanizowanych terenów. Jesteśmy gotowi na przyjęcie także studentów zagranicznych z Europy Wschodnij i Azji. Pracownicy są przygotowani do prowadzenia zajęć w językach obcych (angielskim i rosyjskim).

Dodatkowe informacje: