Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Operator PROGRAMU EDUKACJA (MF EOG 2014-2021), przyznała dofinansowanie Politechnice Lubelskiej na realizację projektu ”ETMO- Edukacja i kształcenie w obszarze analizy ruchu 3D”.

Nr projektu: EOG/21/K1/D1/W/0012

Projekt został przyznany w ramach Komponentu I: Profesjonalny rozwój kadry – Wizyty studyjne, PROGRAMU EDUKACJA.

Projekt korzysta z dofinansowania o wartości 8675 EUR otrzymanego od Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG na lata 2014-2021.

 

Realizacja projektu: 02.01.2023-30.06.2023 r.

Budżet projektu: 8675 EUR

Parter projektu: University of South-Eastern Norway, Kongsberg, Viken, Norway, https://www.usn.no/english/

Zadania projektu:

  • organizacja wizyty studyjnej u Partnera projektu
  • odbycie wizyty studyjnej

Cele projektu:

  • zwiększenie potencjału kadry Politechniki Lubelskiej poprzez udział w wizycie studyjnej
  • nawiązanie współpracy pomiędzy Politechniką Lubelską, a University of South-Eastern Norway
  • podniesienie poziomu kształcenia na kierunkach Informatyka i Inżynieria Biomedyczna Politechniki Lubelskiej

Aktywności projektu:

MF EOG

Twitter