Instytut Informatyki Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej uzyskał razem z partnerami zagranicznymi finansowanie na realizację międzynarodowego projektu „Transition to University Autonomy in Kazakhstan (TRUNAK)” w ramach programu Erasmus+ KA2 (Capacity Building in Higher Education).

Okres realizacji projektu: 01.11.2017 – 30.10.2020.

Koordynatorem projektu jest Karaganda State Medical University (KSMU), Kazachstan. Koordynatorem  całego projektu jest Hugo Bragioni (KSMU), a w ramach Politechniki Lubelskiej – Marek Miłosz (Instytut Informatyki, WEiI).

Podstawowym celem projektu jest wypracowanie modelu decentralizacji instytucji kształcenia na poziomie wyższym w Kazachstanie, a więc wspomaganie zmian strukturalnych w szkolnictwie wyższym Kazachstanu, poprzez transfer doświadczeń krajów UE w tym zakresie.

W TRUNAK zaangażowanych jest 17 uczestników-partnerów:

 1. Karaganda State Medical University (Kazachstan)
 2. Astana Medical University (Kazachstan)
 3. West Kazakhstan State Medical University named after M. Ospanov (Kazachstan)
 4. M.Kozybaev North Kazakhstan State University (Kazachstan)
 5. Karaganda Economic University of Kazpotrebsouz (Kazachstan)
 6. Atyrau State University named after Kh. Dosmukhamedov (Kazachstan)
 7. Ministry of Education and Science of the R. of K. (Kazachstan)
 8. Ministry of Healthcare and Social Development of the R.K. (Kazachstan)
 9. Lund University (Szwecja)
 10. European University Association (Belgia)
 11. University of Ljubljana (Słowenia)
 12. Lublin University of Technology (Polska)
 13. Savonia University of Applied Sciences (Finlandia)
 14. Aga Khan University in UK – ISMC (Wielka Brytania)
 15. Università Cattolica del Sacro Cuore (Włochy)
 16. Kazakhstan Medical Student Association (Kazachstan)
 17. HTAcamp (Kazachstan)

W dniach 13-17 listopada 2017 odbyło się spotkanie inicjujące projekt w Karaganda State Medical University (KSMU) w Kazachstanie.  W czasie spotkania został wybrany Project Management Team oraz odbyła się  dyskusja dotycząca  wielu szczegółów realizacji projektu.

Gościem specjalnym drugiego dnia spotkania inicjującego był Serik Omirbayev – Rector North Kazakhstan State University, który przedstawił uczestnikom stan obecny i najbliższe plany dotyczące rozwoju niezależności akademickiej w Kazachstanie.

TRUNAK  jest przykładem projektu strukturalnego. Tego typu projekty mają na celu wywieranie wpływu na systemy edukacji i promowanie reform na poziomie, w tym przypadku, narodowym. Oprócz podniesienia jakości edukacji na poziomie wyższym, projekty z programu Erasmus+  pozwalają także na nawiązanie, zacieśnianie i utrzymywanie wieloletnich związków współpracy pomiędzy partnerami. Związki te owocują w innych obszarach i pozwalają na zdobywanie grantów z innych programów polskich lub UE.

Udział Politechniki Lubelskiej w takim projekcie umożliwia przekazywanie wiedzy o polskim systemie szkolnictwa wyższego i jego akademickiej autonomii  innym krajom wspomagając tym samym demokratyczne zmiany w szkolnictwie wyższym.